logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али даде своето „За” повече шансове на младите в Европа да заемат по-добри позиции в обществото

IMG-7ac2849bb4b1a964fec25b2c7f5ce4a6-V copy

Подобряването на шансовете на младите хора за заемане на по-добри позиции в обществото чрез повишаване на образователното ниво и придобиването на практически умения. Това бе основният акцент в конференцията по Социална мобилност, която се проведе през седмицата в сградата на Европейския парламент в Брюксел. В нея взе участие и евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али.

По време на дебатите бе направена констатация, че през последните десетилетия глобализацията, цифровизацията и автоматизацията промениха начина, по който всички ние работим и живеем. От своя страна Социалната мобилност е пътуване за цял живот: повишаването на квалификацията и подготовката на хората за утрешните работни места е само един от начините за справяне с неравенството в доходите. Същевременно съществуват обществени и културни пречки, свързани с навлизането в определени професии.

Според участниците в конференцията, от съществено значение е да се осигури достъп до нови възможности, които подпомагат изграждането на здрави и проспериращи икономики, в които хората с различен произход и квалификация да могат да се адаптират успешно. Затова, обаче, служителите трябва да притежават необходимите умения, а същевременно от решаващо значение за подобряването на социалната мобилност е сътрудничеството между политиците, заинтересованите страни и бизнеса.

Домакин на конференцията беше евродепутатката от АЛДЕ Мартина Длабайова, а основните лектори – представители на кабинета на Комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тейсен, както и от Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (Eurofound), ACCA, PwC, Международното европейско движение и Европейския младежки форум.

 

Неджми Али: Предприсъединителните фондове са инвестиция в бъдещето на Турция и ЕС

nedjmi

„Средствата по фондовете за предприсъединителна подкрепа са инвестиции в бъдещето както за присъединяващите се страни, така и за ЕС. Макар че тези средства подпомагат нашите партньори, каквато е Турция, при осъществяването на политически и икономически реформи, те също така помагат на ЕС да постигне своите собствени цели по отношение на устойчивото икономическо възстановяване, енергийните доставки, транспорта, околната среда и изменението на климата”. В това бе категоричен евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али. Той се изказа по време на дискусията за„Използване на Инструмента за предприсъединителна подкрепа (ИПП) в Турция“, провела се в Пленарна зала на 30 май в Страсбург. Според българския евродепутат, съвременният секторен подход на ИПП II насърчава структурните реформи, които дават възможност даден сектор да се трансформира и приведе в съответствие със стандартите на ЕС.По думите на Неджми Али, оценката на Европейската сметна палата (ЕСП) за предприсъединителната подкрепа за Турция показва, че тя е добре разработена, но се срещат трудности в прилагането на цялостните реформи в секторите. Оценката на действията в трите приоритетни сектора: върховенство на закона, държавното управление и човешките ресурси, разкрива една смесена картина. „Въпреки проблемите, безспорен факт е, че без тези фондове нашите партньори в Турция биха били затруднени при изпълнение на задълженията си за членство в ЕС, като подкрепа на политическите реформи, икономическото, социалното и териториалното развитие”, посочи той. Според Неджми Али е необходимо да бъде оценено какви биха били последиците за всички предприсъединителни фондове, ако преговорите за присъединяване бъдат замразени. „В тази връзка, следва да се отбележи, че по ИПП II не съществуват изрични разпоредби за спиране на фондовете”, завърши той.

Неджми Али поиска повече адекватно финансиране на земеделието в ЕС и подкрепа за малките ферми

N. Ali 2 copy

Сред най-важните сектори в ЕС са тези на земеделието и храните, в които са ангажирани над 60 млн. човека. Тези сектори  осигуряват продоволствената сигурност за всички граждани на Съюза. Селските райони, както и тези от тях, които са планински и отдалечени, се използват не само за производство на храни, но и в тях живеят голям брой европейци, а същевременно подпомагат и индустриите за отдих и туризъм.

Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на дебатите за бъдещето на земеделието и производството на храни, които се проведоха в Страсбург. Той бе в качеството на докладчик за становището на Комисията по бюджети към Комисията по земеделие и развитие на селските райони.

Неджми Али акцентира и върху целите на Общата селскостопанска политика (ОСП) в бъдеще. Той насочи фокуса на вниманието върху подходящо ниво на финансиране в рамките на следващата финансова рамка, като по този начин се осигурят достатъчно ресурси за сектора. Според българския евродепутат, е необходимо да се извърши опростяване и модернизация на ОСП, като същевременно финансовите, контролните и одитните функции следва да се изпълняват при един и същ стандарт и при еднакви критерии във всичките държави-членки. „И накрая, но не на последно място, справедливото разпределение на преките плащания сред държавите-членки ще даде възможност за по-бързото преодоляване на различията между отделните региони на Съюза. От съществено значение е и подкрепата за малките ферми и повишаването на ефективността на земеделието”, допълни Неджми Али.

От Родопите до океана – Европа е в нашите ръце

N.ALI-27-06

Обединена Европа стана на 68 години.

Денят на Европа поставя началото на една идея, обединяваща 28 държави под синия флаг със златните звезди. Блян, превърнал се в кауза, избуял сред руините на една опустошена Европа след най-пагубната за човечеството световна война.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, френският външен министър, представя идеята за едно ново политическо сътрудничество в Европа. Декларация, дала началото на Европейския съюз, който да възроди и даде нов старт на континента, люлка на съвременната цивилизация

Основавайки се на тази идея, през петдесетте години на 20 век биват сключени трите договора, полагащи основите на Европейския съюз. Бащите на Европейския съюз решават, че държавите на Стария континент трябва да вървят заедно напред и да си сътрудничат във всяко едно отношение, което да предотврати завинаги военните конфликти между тях и да доведе до загърбване на периода на разрушение от първата половина на 20 век.

Девети май е датата, на която отбелязваме началото на нова ера в развитието на нашия континент. Постигнахме непостижимото – траен мир в Европа, Европа на свободата, сигурността, стабилността, просперитета и благоденствието. Общите ни европейски ценности, културното ни и етническо многообразие, както и постиженията в сферата на образованието и високите технологии, предопределят създаването на Съюз, който отразява визията за нашето общо бъдеще. Европейският съюз се основава на тези идеи и дава възможност на нас, европейските граждани, заедно да определяме своето бъдеще. Единният пазар и свободното придвижване в рамките на ЕС са уникални постижения, които са от полза за всички граждани.

Благодарение на общите ни усилия постигнахме такава Европа, в която всеки има правото да се гордее със своя език, религия и култура. Нека не го вземаме за даденост, както не е даденост и демокрацията.

НЕДЖМИ АЛИ, евродепутат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

Репресирани от комунистическия режим посетиха Европарламента по покана на Неджми Али Групата в пленарна зала по време на дебат за бъдещето на Европа

img1

Репресирани от комунистическия режим в България посетиха Европейския парламент по покана на Неджми Али, евродепутат от ДПС и Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Репресираните са основната група хора, които са изпитали тегобите на отминалото време и без тях не можем да имаме адекватна оценка на миналите времена. Те са в основата на идеите както на Движението за права и свободи, така и на АЛДЕ. Тази визита бе от голямо значение, тъй като без да знаем миналото си, няма как да вървим напред. Така евродепутатът посрещна важните гости.

IMAG1263 copy

Работната част на посещението започна с презентация на Неджми Али за работата му в Комисиите по бюджети, бюджетен контрол и външни работи.

Посетителите задаваха въпроси, свързани с вноските и размера на финансиране на различните държави-членки, Брекзит и потенциалните му последствия, обсъдена бе и Общата селскостопанска политика. Неджми Али представи пред групата и обявения в сряда план на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка.

След лекцията на евродепутата, репресираните имаха шанса да станат преки свидетели на основния дебат за деня в Европарламента. Те посетиха Пленарна зала и наблюдаваха наживо дискусията за бъдещето на Европа. Продължилата повече от 2 часа сесия бе водена от Председателя на Парламента Антонио Таяни и бе с участието на министър-председателя на Белгия Шарл Мишел, чиято партия също е в семейството на АЛДЕ.

Белгийският премиер призова всички 28 държави-членки да напредват заедно, акцентира върху европейската перспектива пред Западните Балкани, също така визира и проблемите в Европейския съюз, като предложи идеи за тяхното решаване.

След дебата с г-н Мишел, посетителите наблюдаваха в Пленарна зала и гласуванията. Два от докладите, които бяха приети, бяха съответно за финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2016 година и докладът за защита на финансовите интереси на ЕС, по които докладчик от АЛДЕ бе именно Неджми Али.

Освен работната част на посещението, групата на репресираните разгледа и забележителностите на Белгийската столица.

Неджми Али в ЕП: Да разчистим пречките, ЕС и Турция доказаха, че са добри съседи и партньори

27

„Призовавам да разчистим дискусионното поле от излишни пречки, за да можем да погледнем отвъд хоризонта. ЕС и Турция доказаха, че са добри съседи и партньори по икономическите въпроси, културния обмен, сферата на сигурността и редица други области от общ интерес.“

Това бе един от акцентите в речите на Неджми Али по време на 77-мото заседание на Интерпарламентарната комисия ЕС-Турция, в която членува евродепутатът от АЛДЕ.

27-04-DbvLMqVXUAAeIJK copy

В рамките на двудневната визита в Брюксел участие в срещите взеха както представители от Европейския парламент, така и 25 представители от Турция, сред които бяха депутати от турския Парламент, водени от съпредседателя на комисията г-н Исмаил Карайел, Министерството на правосъдието, Министерството на икономиката, Министерството на европейските въпроси и Министерството на отбраната на Република Турция. Сред официалните гости бяха посланикът на Република Турция в Белгия г-н Фарук Каймакчъ, както и г-жа Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи на Република България, представяща българското председателство на Съвета на ЕС.

Пленарното заседание на Интерпарламентарната комисия продължи един работен ден, като разискванията бяха разпределени в три работни сесии – състояние на предприсъединителните преговори за включване на Турция в ЕС, икономическо сътрудничество ЕС-Турция и сътрудничество в областта на сигурността. Неджми Али участва с изказвания и в трите дебата.

Основните акценти в първото изказване на Неджми Али, посветено на сегашното състояние на преговорите ЕС-Турция, бяха в няколко насоки.

„Първо бих искал да поздравя всички участници за повторното стартиране на срещите на Интерпарламентарната комисия – последното 76-то събрание на комисията се състоя преди повече от три години. Днес сме удовлетворени от факта, че след едно дълго и нежелано прекъсване най-накрая отново имаме форум за срещи, на който да обсъдим нашите гледни точки по различни въпроси от общ интерес.

Що се отнася до отношенията ЕС-Турция, предлагам да променим общия подход. Намираме се в ситуация, в която е необходимо прилагането на стратегически подход. Периодът от близкото минало бе изпълнен с неприятни събития, липса на доверие, взаимни словесни нападки, които не допринесоха позитиви за нито една от двете страни. Необходимо е да погледнем по-далече, в бъдещето, и да действаме така, че да осигурим дълготрайни позитивни резултати за нашите народи.

Също така бих искал да поздравя българското председателство, ръководството на ЕС и Турция за усилията им при организирането и провеждането на срещата във Варна през месец март. Макар тази среща да не излъчи значими новини, не бива да бъде подценявана нейната роля като част от конструктивния процес на постепенно възстановяване на взаимното доверие между ЕС и Турция. Няма как да се поддържа и подобрява едно дългосрочно партньорство без срещи от този вид.”, каза българският евродепутат.

Във втората работна сесия, Неджми Али концентрира изказването си върху данните за търговския стокообмен между ЕС-Турция за 2017 година, за да докаже силната връзка между икономиките на блока и съседната държава, която може да бъде разглеждана като предпоставка за по-нататъшно сътрудничество.

„ЕС е най-големият търговски партньор на Турция, като същевременно съседката ни вече е петият по големина партньор на ЕС. Общата сума на търговския стокообмен между ЕС и Турция за 2017 година е около 154 милиарда евро, като ЕС има положителен търговски баланс в размер на 15 милиарда евро. 75% от директните чужди инвестиции в Турция са от ЕС. Турция получава и финансова подкрепа от бюджета на ЕС като предприсъединителна помощ в размер на 4.5 милиарда евро, заложени в настоящата Многогодишна финансова рамка (2014-2020), като това е средно по близо 640 милиона евро годишно.

Интеграцията между икономиките на ЕС и Турция е на много високо ниво, като повече от 16 000 компании в Турция са собственост на европейския бизнес, част от който използва Турция за достъп до пазари в трети страни в региона и извън него. Ускоряването на икономическата интеграция чрез подобряването на достъпа до земеделските пазари и до сектора на обществените поръчки, както и засилването на инвестициите в сектора на услугите чрез отварянето му и по-добрата синхронизация на правилата би повишила пазарната интеграция, което ще е от полза и за двете страни.“ Евродепутатът от АЛДЕ завърши изказването си като призова за политическа воля и от двете страни за сближаване на позициите, тъй като гражданите и бизнесът са готови за разширяване на секторите на сътрудничество.

В рамките на сесията, посветена на сигурността, Неджми Али говори за сигурността в Близкия изток и пряката ѝ връзка със сигурността в Турция и ЕС, бежанската криза и борбата с тероризма.

„Въпреки че ЕС и Турция имат свои собствени разбирания за сигурността, които се различават в някои отношения, има много повече общи неща, които биха могли да бъдат основа за по-нататъшно подобряване на цялостната ситуация.“ Той подчерта, че Турция има голям принос за спирането на бежанския поток, което е било осъществено благодарение на Споразумението за сътрудничество Турция-ЕС и Механизма за подпомагане на бежанците. Целта на Механизма бе да осигури 3 милиарда евро в периода 2016-2017 г., а сега е в ход и изпълнението на втората му фаза, която е със сходни параметри. Необходимо е да бъде подчертано, че по този механизъм се предоставя финансова подкрепа не на държавата Турция, а чрез проекти, подготвени от Европейската комисия, изпълнявани от хуманитарни организации за издръжка на бежанците. „Резултатите от реализацията на Механизма са видими, а така също се оценяват и огромните усилия на турската държава да изпълни своята част от сделката. Като представител на страна от Югоизточна Европа бих искал да изразя нашата позитивна оценка за защитата на външните граници на Съюза, която спомага да се намали драстично притокът на бежанци.“, подчерта българският евродепутат.

Неджми Али завърши като пожела и на двете страни силно и ползотворно сътрудничество занапред, в което да се мисли стратегически и да не се позволява на излишни пречки да спират това важно партньорство.

 

В Страсбург гласуваха бюджета на Европарламента, Неджми Али – докладчик от АЛДЕ

15-01-Interview-picture copy copy (1)

На 19 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург бе гласуван и Доклада относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година. Докладчик от АЛДЕ беше българският евродепутат Неджми Али.

Този акт беше заключителната фаза на един дълъг процес, който премина през няколко фази:

През месец февруари в Комисията по бюджети стартира първата размяна на мнения по бюджета и впоследствие разглеждане на проекта на доклада в присъствието на Заместник-председателите по бюджетните въпроси и Генералния секретар на Парламента. На базата на първите приблизителни прогнози, членовете на комисията повдигнаха въпроси относно целесъобразността на заложеното нарастване на средствата. Изтъкната беше необходимостта от допълнителна мотивировка на някои от разходите, особено в условията, в които към традиционните политически приоритети като ускорен икономически растеж, генериране на работни места и кохезия, следва да се добавят и международните ангажименти, сигурността и отбраната. Подчертана беше необходимостта от икономии на средства, които да бъдат насочени към области, които биха допринесли по-голяма добавена стойност на европейските граждани.

В началото на месец март Бюрото на Европарламента предложи конкретни разчети, които показаха в детайли какви средства се предвижда да бъдат разходвани по отделните бюджетни линии. В политическите групи започна работа по конкретиката.

Следващата фаза представляваше помирителна процедура, в рамките на която след няколко съвместни заседания, в които взеха участие представителите на Бюрото и докладчиците от всичките политически групи, се достигна до консенсус, в рамките на който бе достигнато намаление на бюджета в сравнение с предварително зададените параметри. Нарастването на бюджета беше ограничено от предложените от Бюрото 3.38% на 2.48%. Икономиите дойдоха от ограничаването на надценените по наша преценка разходи в направления, свързани основно със строителство и ремонти на сграден фонд.

В крайна сметка, днес на пленарно заседание беше гласуван един бюджет, който със заложеното умерено нарастване се очаква да покрие нуждите на институцията, дори и тези, които възникват във връзка с изборите за нов Европарламент, повишените изисквания към сигурността, развитието на информационните технологии и намаляването на замърсяването от транспортните услуги. Същевременно следва да бъде подчертано, че делът на разходите за Парламента от Функция 5 (Администрация) са на доста умерено ниво от 18.5%, което е най-ниския показател за последните 15 години.

Next>