logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ

photo-111

На 30 ноември 2016 се проведе Интер-институционална среща относно въпроси касаещи Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ. На срещата присъстваха представители на ОЛАФ, Надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите, Европейската комисия и представители на Словашкото председателство на Съвета на ЕС.

Евродепутатът Неджми Али присъства на срещата в качеството си на Координатор от името на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

ОЛАФ разследва измами, свързани с бюджета на ЕС, корупция и сериозни злоупотреби в европейските институции и разработва приоритетни политики за разследване за борба с измамите за Европейската комисия.

photo222

По време на срещата ОЛАФ представи своите приоритетни политики за разследване (ППР) за 2016 г., като въпросът за техния принос и отчет бе разискван от присъстващите представители на изброените институции. Бяха прегледани резултатите на ППР през 2014 и 2015 година, като бе направен сравнителен анализ и отчетен приноса на тези политики. Координаторите на Комисията по бюджетен контрол поискаха повече информация от ОЛАФ, както и от Надзорния комитет на службата относно реализацията на приоритетните политики за разследване. Депутатите препоръчаха по-редовен обмен на информация и регулярен отчет относно дейността на ОЛАФ във връзка с предстоящата процедура за освобождаване от отговорност на Европейската служба за борба с измамите – ОЛАФ пред Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.

Среща на евродепутата Неджми Али и Комисаря по регионална политика Корина Крецу

EP-045137A_CRETU_NEDZHMI

На 29 ноември 2016 евродепутатът от ДПС Неджми Али в качеството си на Координатор от Групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент домакинства среща с Комисаря по регионална политика Корина Крецу.

Повод за срещата бе предстоящото изслушване в парламентарната Комисия по бюджетен контрол на комисар Крецу относно освобождаването от отговорност на Европейската Комисия за 2015 г., а именно по раздела за регионална политика.

В рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, съответните комисари отговарят на писмени въпроси на Комисията по бюджетен контрол в се явяват в тази комисия за участие в дискусия. Тази процедура в годините се превърна в много важен инструмент, с който се оценява как са изразходвани обществените средства и как са изпълнявани проектите на ЕС.

Неджми Али и комисар Крецу разискваха въпросите за изразходваните средства и изпълнените проекти в рамките на икономическата, социална и териториална кохезия за 2015 г. Бяха обсъдени предприетите мерки за намаляване на процента грешки, визирани в доклада на Европейската сметна палата за бюджета на ЕС 2015.

По време на срещата комисар Крецу обърна специално внимание на въпросите засягащи България и новите договори в рамките на Кохезионната политика, сключени между Европейския фонд за инвестиции и финансови посредници в страната, с цел да се подпомогнат малките и средни предприятия. Бе обсъдена възможността за съвместна инициатива за бъдещото развитие на Кохезионната политика на ЕС, която да бъде реализирана в Южна България.

Неджми Али: Кредитирането от Европейската инвестиционна банка достигна 75,5 млрд. евро през 2015 г. , има възможност за подобряване подкрепата към Източна Европа

photo-n-ali

Кредитирането през 2015 година от страна на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е достигнало 77.5 млрд. евро. Освен за подпомагане на икономическия растеж, ЕИБ се е включила и в насърчаване на заетостта и преодоляване на младежката безработица. Банката е предоставила рекорден обем ново финансиране за малките и средни предприятия (МСП), от което са се възползвали повече от четири милиона души. През годината Банката е започнала да оперира и в рамките на новосъздадения Европейски фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Това бе отчетено от евродепутата от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на заседание на Комисията по Бюджетен контрол на Европейския парламент в Брюксел. Той участва в качеството си на докладчик в първата дискусия по Годишния доклад за контрол на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка за 2015 г.

„Въпреки, че в момента има сделки на ЕИБ във всички страни-членки, има възможност за допълнително подобряване на географското разпределение на подкрепата от ЕФСИ, особено що се отнася до страните от Източна Европа”, посочи Неджми Али. По думите му, банката осигурява средства за проекти и програми в по-малко облагодетелстваните региони, често в условията на съфинансиране от фондовете на ЕС, като съдейства за привличането и на други инвеститори. Същевременно ЕИБ осигурява ежегодно осем млрд. евро заеми извън ЕС, като по този начин допринася пряко за прилагането на политиките и стандартите на Съюза по света.

„В областта на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци ЕИБ подкрепя позицията на Европейската комисия. Въпреки обаче прилаганите в настоящия момент безпрецедентни международни инициативи за данъчна прозрачност, имаме ограничен набор от правни инструменти на европейско и национално равнище, които биха дали възможност на банката да наложи на своите контрагенти предложението за разкриване на собствениците на бенефициентите пред обществеността”, посочи българският евродепутат.

Пред вицепрезидента на банката Ендрю Макдауъл, Неджми Али насочи вниманието към функционирането на ръководните органи на ЕИБ, както и към възможно подобрение в трите основни области: отчетност, прозрачност и интегритет.

„ЕИБ може да направи повече, за да съдейства на институциите на ЕС за постигането на напредък в разработването на нови стандарти на корпоративна прозрачност, а не просто да се съобразява с приетата законова рамка на Съюза. Част от операциите на ЕИБ са свързани с използването на частни фондове за дялово участие. Банката финансира малките и средни предприятия чрез такива инвестиционни фондове. В тази връзка, може ли да бъде дадена гаранция, че се прилага подходяща система за предотвратяване на възможността инвестициите на ЕИБ да се озоват в данъчни убежища?”, попита Неджми Али вицепрезидента Макдауъл. Той насочи вниманието и към нивото на риска за финансиране на проекти, които не носят достатъчна добавена стойност, предвид натиска за постигане на целта от инвестиции в размер на 315 млрд. евро в рамките на ЕФСИ. Българският евродепутат не пропусна да обърне внимание и към предложението ЕИБ да изкупува т.нар. „отбранителни облигации” за финансиране на военните разходи в Европа, като наблегна на възможността това да бъде извършвано в рамките на съществуващите правила на Банката.

Неджми Али благодари на вицепрезидента на ЕИБ за изчерпателните отговори на зададените въпроси, считайки че би било ползотворно да се подобри комуникацията между банката и Европейския парламент.

„Бих искал да благодаря и на колегите си депутати за приноса им към дискусията и да ги уверя, че въпросите, които бяха засегнати, ще намерят място в Годишния доклад за контрола на финансовите дейности на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) през 2015 г. Имайки предвид ролята на ЕИБ за финансиране на широк спектър от дейности в рамките на ЕС и извън него, както и приноса на това финансиране за икономическия растеж, за нас е важно тази институция да изпълнява дейностите си в съответствие с най-високите възможни стандарти”, посочи българският евродепутат.

Неджми Али събра актива на ДПС в Джебел заради предизвикателствата пред либерализма

28-11-dps-cebel

Евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али организира работна среща с членове и симпатизанти на ДПС от целия Джебелски регион. Събитието се проведе в комплекс „Маказа” край Момчилград. Присъстваха народният представител и член на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, областният лидер на ДПС инж. Изет Шабан, народният представител Мустафа Ахмед, кметове на общини, председатели на ОбС на ДПС от областта.

28-11-ned2

На срещата бе обсъдена и анализирана актуалната политическа ситуация в страната, както и новите предизвикателства пред либерализма, след проведените президентски избори.

Евродепутатът Неджми Али благодари на целия актив на ДПС за единната и сплотена подкрепа, която бе дадена на партията на изминалите президентски избори.

28-11-ned

Новина от семинара: Учредява се Търговска камара на туризма в Източните Родопи

3-1

Търговска камара на туризма в Източните Родопи ще се учреди в Кърджали. Идеята се роди по време на семинара, който се проведе на 25.11.2016г., „Либерални ценности и културно разнообразие в Родопския регион“, организиран от евродепутата Неджми Али със съдействието на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) . В комплекс „Романтика“ се събраха кметове на общини, председатели на общински съвети, общественици. Лектори на семинара бяха Жорж Трак и Мая Вапцарова, съавтор на книгата „Докосване до сътворението“, която е за „видимото и невидимото на планината Родопи“.

4

„Както казва г-жа Вапцарова, планината трудно разкрива своята тайна. Но пък следва да отбележим, че именно в тази тайнственост кметове и представители на бизнеса виждат опцията за развитието на региона. Индустриалният туризъм се развива с много високи темпове в Европа, ние също не бива да седим. От недрата на нашия край извират възможности за развитие на туризма“, заяви евродепутатът Неджми Али.

2

Неджми Али: Реформиране на системата за ДДС ще улесни бизнеса в Европа

photo-n-ali

Нужна е по-висока степен на доверие между бизнеса и данъчните администрации на страните – членки

Единно ДДС пространство в рамките на Европейския съюз ще допринесе за по-качествено интегриран и по-справедлив единен пазар, което от своя страна ще гарантира увеличаване на заетостта, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Тази теза защити по време на пленарна сесия в Страсбург евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али в качеството си на докладчик за становище от името на Комисията по бюджетен контрол на ЕП. По думите му настоящата система за Данък добавена стойност е фрагментирана, сложна за развиващия се трансграничен бизнес и дава възможност за измами. Българският представител в Европарламента предложи и реформиране на системата.

„Необходимо е опростяване с цел по-удобно ползване от бизнеса, както и справяне с нарастващия риск за измама. Единното ДДС пространство може да бъде реализирано и без уеднаквяване на ставките в различните държави-членки. Увеличаване на ефикасността, особено по отношение на възможностите на цифровите технологии и намаляването на разходите за събиране на дължимите приходи. Нужна е по-висока степен на доверие както между бизнеса и данъчните администрации, така и между данъчните администрации на отделните страни-членки на ЕС. От друга страна трябва да се подобри качеството на отговорите на заявките за информация и на надеждността на Системата за обмен на информация за ДДС. Реформирането на системата трябва да е насочено и към подобряване от страна на Европейската комисия и страните-членки на сътрудничеството с държавите извън ЕС и осигуряване събирането на ДДС. ”, посочи Неджми Али. Той бе категоричен, че по-ефективно противодействие на измамите, премахване на административните бариери и намаляване на регулаторните цени ще опрости функционирането на бизнеса в Европа.

Неджми Али: Синхронизиране на турското законодателство с европейското е перспективно, замразяване на преговорите е контра-продуктивно!

photo-n-ali

Синхронизиране на турското законодателство с европейското е начинът да се продължи работата с една демократична и стабилна държава като Турция. Това би било възможно ако по време на преговорния процес за присъединяване, бяха  отворени Глави 23 – “Съдебна реформа и основни права“  и 24 – “Правосъдие, свобода и сигурност“  използвайки административния капацитет на европейските институции, обяви по време на Пленарна сесия в Страсбург евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)  Неджми Али. Той предупреди, че прекратяване на преговорния процес за присъединяване на Турция към ЕС ще способства за отслабването на гражданското общество и на проевропейската част от турския народ.

„Интеграцията на Турция в Европейските структури започна преди много години, но за съжаление все още не виждаме убедителни резултати. Турция е не само страна кандидат за членство, тя е и геостратегически партньор на ЕС и следва да подкрепяме всяко положително развитие в областта на взаимно изгодното сътрудничество. Заедно сме изправени пред редица предизвикателства, които могат да бъдат преодолени само в тясно партньорство”, убеден е Неджми Али. В мотивите си той изтъкна, че Турция има стабилна функционираща пазарна икономика и е петият по големина търговски партньор на ЕС, като има и значителен, неизползван потенциал за по-нататъшно развитие в тази област.

„Неотдавнашният опит за военен преврат предизвика сътресения в обществото, които биха могли да бъдат преодолени не на последно място с помощта на искрена европейска подкрепа за турските демократични институции, включително правителството, опозиционните партии и организациите на гражданското общество. В тази връзка едно временно спиране на преговорния процес, би било контра-продуктивно. Рязкото прекъсване на този процес би ограничило възможностите за оказване на подкрепа за гражданското общество и за влияние върху ускоряване на необходимите реформи”, посочи българският евродепутат.

Next>