logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али: Нивото на грешките в усвояването на бюджета на ЕП е намаляло

21-02-NCONT 1 copy
„Нивото на грешките в усвояването на бюджета на Европейския парламент е намаляло през 2016 година”, заяви по време на заседание на Комисията на бюджетен контрол на ЕП евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али. В Брюксел беше разгледан доклада за освобождаване от отговорност на Европейския парламент за 2016 г.

„Най-напред, бих искал да поздравя докладчика за добре структурирания, балансиран и всеобхватен доклад за дейността на Европейския парламент (ЕП) през 2016 година. В този си вид, докладът дава отговор на въпросите какво е постигнато по отношение на качеството, ефикасността и ефективността в управлението на публичните средства, а също така представя и резултатите през призмата на прозрачността и отчетността на политическото ръководство пред европейските граждани”, посочи Неджми Али в качеството си на докладчик от групата на АЛДЕ.

По време на заседанието стана ясно, че предвидените средства на ЕП за 2016 г. са възлизали на около 19% от Функция V на Многогодишната финансова рамка, като 99.2% от тези средства са били усвоени. Параметрите бяха определени от Неджми Али като „отличен резултат” от финансова гледна точка. Като „достойнство на доклада”, евродепутатът посочи, че той дава реална представа по какъв начин са били изразходени тези финансови ресурси и какви са постигнатите резултати.

„Що се отнася до достоверността на финансовите сметки за 2016 г., както  и по отношение на законността и редовността на транзакциите, можем да изкажем задоволство от становището на Европейската сметна палата (ЕСП), че усвояването на средствата не е засегнато от прекомерно ниво на грешки. В сравнение с предходната година оценката на ЕСП сочи, че нивото на грешки дори е намаляло”, допълни българският евродепутат.

„Що се отнася до Годишния доклад на вътрешния одит, в него има няколко добри предложения. Същевременно, бих искал да направим уговорката, че предложението за назначаване на Координатор на вътрешния одит във всяка Генерална дирекция, не би довело до повишаване на бюрокрацията и обема на работа за служителите.

От гледна точка на управлението на човешките ресурси, ние сме удовлетворени, че Междуинституционалното споразумение по бюджетна дисциплина, сътрудничество по бюджетни въпроси и добро финансово управление е реализирано в съответствие със заложения график”, посочи в допълнение Неджми Али.

Посланик Каймакчъ пред наши евродепутати: Споразумението ЕС-Турция дава резултати, от 1,5 милиона бежанците са намалели до 16 000

Agencii - 1 copy

Филиз Хюсменова и Неджми Али взеха участие в кръгла маса за новите тенденции в миграцията

„Турция играе много важна роля при преодоляване на проблемите с бежанската криза. Един малко известен факт е, че на територията на Република Турция, както беше отбелязано от турските представители, има новородени 284 000 деца в бежански семейства. Същевременно почти един милион деца са на училищна възраст, за половината от които все още не могат да бъдат осигурени условия за посещаване на училище. Всичко това говори, че ЕС трябва да има проактивна политика и тук е редно да се отбележи, че средствата, които се отделят понастоящем са за бежанците, а не за Турция“, заяви евродепутатът Неджми Али на кръгла маса, посветена на новите тенденции в миграцията.

Евродепутатите от АЛДЕ/ДПС Филиз Хюсменова и Неджми Али взеха участие в дискусията, която се проведе на 20 февруари 2018 г. в Европейския парламент в Брюксел. На срещата присъстваха: Фарук Каймакчъ, посланик на Република Турция в Европейския съюз; Хавиер Перес, началник на секцията за Турция в Европейската комисия (EEAS); Самуел Вестербай, управляващ директор на Европейския съвет за съседните държави (ENC); Мехмет Гюлолу, председател на AFAD и Мустафа Улусой, директор на EASC.

В рамките на събитието, основната обсъждана тема бе ситуацията с бежанците в Турция. Господин Перес заяви, че Турция изпълнява своите ангажименти в рамките на споразумението с ЕС, както по отношение осигуряването на убежище на бежанците, така и по реадмисията.

Посланик Каймакчъ представи основните факти във връзка с миграционните процеси. Той посочи, че преди споразумението между ЕС-Турция от 2016 г. през Егейско море за една година са преминали 1.5 милиона души, като през изтеклата година броят им е намалял до 16 хиляди, което е едно ясно доказателство за успеха на споразумението между ЕС и Турция. Посланикът подчерта, че Турция, България и Гърция играят важна роля в справянето с миграционните предизвикателства и в този ред на мисли поздрави България за свършената работа. Той посочи, че има още теми във връзка със Споразумението, като създаването на доброволчески групи за подпомагане на бежанците, актуализацията на Митническото споразумение и визовата либерализация.

Във връзка с представените факти от турската страна и от представителите на Европейската комисия Неджми Али препоръча да се изготви брошура с подробна информация, която да стане достояние на всички членове на Европейския парламент, които имат отношение при изготвянето на доклада за напредъка на Република Турция за 2017 г.

Неджми Али: Агенциите реализират политиките на ЕС с бюджет от 3.4 милиарда евро

CONT 19.2 2 copy

„Агенциите на ЕС, с дейността на своите 10 364 служители и бюджет от близо 3.4 милиарда евро, са видими в страните-членки и имат сериозно влияние върху политиките и вземането на решения, както и изпълнението на програми в много важни области за европейските граждани. Акцент върху включването на принципите на икономичност, ефикасност и ефективност във всекидневните дейности, годишното планиране и контрол на агенциите биха ни представили по-ясна картина за дейностите им през 2016”.

Това посочи евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол, на което бяха обсъдени предварителните доклади по освобождаване от отговорност на Агенциите в ЕС за дейността им през 2016 година. Българският евродепутат предложи към сферите, представени в доклада, да се добяват изследвания и индустриално развитие, икономически и парични въпроси и свързаните с тях заетост и социален прогрес.

„Въпреки че през 2016 г. имаше увеличение както на бюджетите, така и на броя на служителите на повечето агенции, трябва да наблегнем върху новите задачи, които са следствие от предизвикателствата, пред които ЕС беше изправен през въпросната година. Що се отнася до броя на агенциите, имам една обща констатация. Представени са 41 структури, от които 32 са децентрализирани агенции, 6 са изпълнителни агенции, а 3 са посочени като други структури. Посочените в хоризонталния доклад стойности на бюджетите и броя на служителите покриват всичките 41 структури, а нашата задача е да предложим освобождаване от отговорност само за децентрализираните агенции. За да се избегнат някои несъответствия, трябва да унифицираме методологията си с тази на Европейската сметна палата (ЕСП)”, посочи Неджми Али.

Той допълни, че що се отнася до принципа за пълно усвояване на бюджета в рамките на годината, финансовият контрол показва високо ниво на прехвърлени средства в следващата година, което е характерно за повечето агенции. По думите му, следва да се има предвид, че в много случаи поради многогодишния характер на оперативните програми на агенциите, това е неизбежно.

„Макар в повечето агенции тези прехвърляния да не са последствие от лошо планиране или изпълнение, със сигурност детайлна информация трябва да бъде представена по съответния начин на ЕСП. Една от главните констатации е, че обществените поръчки остават сфера, в която много агенции допускат грешки. Това е вярно, но същевременно е важно да правим разлика между наистина слабото представяне в тази сфера и някои нередности, които възникват в извънредни ситуации, например свързани със сериозните външни и вътрешни заплахи за реда и сигурността в Съюза”, акцентира Али.

Привествайки създаването на Работната група срещу измамите на Правната мрежа на агенциите, българският евродепутат подчерта, че докладът за дейността на тази Работна група не само, че трябва да бъде представен пред Парламента, но трябва да се заложи и краен срок за това. В допълнение, докладът би имал доста по-голяма тежест, ако в него е представена количествената оценка на резултатите от борбата с нередностите в агенциите.

Неджми Али участва в церемонията за 145 години от гибелта на Левски

levski

Евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али взе участие във възпоменателна церемония по повод 145 години от гибелта на Васил Левски, която се проведе на 19 февруари в Българското посолство в Брюксел.

В ритуала участваха Цвета Караянчева – председател на българския парламент, Антонио Таяни - председател на Европарламента, г-жа Мая Добрева – посланик на Република България в Кралство Белгия, членове на Народното събрание и Европейския парламент, както и други официални гости.

Неджми Али поднесе цветя пред барелефа на Васил Левски, който е разположен на сградата на Консулската служба на Република България.

В рамките на церемонията деца от Българското училище в Брюксел „Пейо Яворов“ изпълниха стихове в памет на Апостола на Свободата.

Неджми Али: Инвестициите на ЕИБ осигуряват в ЕС до 2020 г. нови 2.25 млн. работни места

EIB 1 copy

Банката гарантира допълнителен икономически растеж от 2.3% към растежа на БВП на ЕС, твърди докладчикът на АЛДЕ в Страсбург

„Макроикономическите резултати от дейността наЕвропейската инвестиционна банка (ЕИБ) се виждат от оценката, че нейните общи инвестиции през 2015 и 2016 г. се очаква да  допринесат 2.3% към растежа на БВП на ЕС и осигурят 2.25 млн. работни места до 2020 г.“, заяви в пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът Неджми Али. Той беше докладчик на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) при разглеждането на Годишния доклад за финансовите дейности на ЕИБ за 2016 година.

„Докладът представя оценката на Европейския парламент за финансовата дейност на ЕИБ в подкрепа на политическите цели на ЕС. Той е широкообхватен, описващ дейността на банката в областта на основните политики, отчетността, финансовите операции и комуникацията“, отбеляза Неджми Али. Той подчерта, че е необходимо да се ускори икономическото възстановяване в Съюза и да се подпомогнат някои икономически сектори и географски райони да компенсират изоставането си.

„В тази връзка докладът приветства въвеждането на обновения Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и призовава за по-нататъшни усилия за избягване на географските дисбаланси. Резултатите към 31 декември 2017 г. показват, че общите инвестиции, на базата на одобрените транзакции на ЕФСИ са достигнали 257 млрд. Евро. Изпълнението на Инвестиционния план за момента е в срок, като очакваме още по-добри резултати от ЕФСИ 2.0 с планираните в неговите рамки 500 милиарда евро.

Същевременно буди тревога факта, че петте най-големи икономики в ЕС са получили 54% от всички предоставени заеми през 2016 г.      „Имайки предвид, че информацията за инвестициите на Банката като процент от номиналния БВП на отделните държави в случая може да не е коректния подход, настояваме за по-широкообхватно териториално разпределение на средствата, включително и по отношение на ЕФСИ.

Влиянието на ЕИБ върху изпълнението в основните политически области може да бъде оценено чрез конкретните резултати от инвестициите, като за целта ЕИБ следва да продължи да прецизира показателите си за изпълнение. ЕИБ трябва да продължи да развива своята култура на риска, за да подобри ефективността на интервенциите по отношение на приноса и към политиките на ЕС.

Имайки предвид, че потенциалните бенефициенти на инвестициите в повечето случаи не са добре запознати с продуктите на банката, необходимо е да се осигури по-добра информираност и да се прилага  политика за обхващане на всички желаещи“, отбеляза в изказването си евродепутатът Неджми Али.

„Задълбочаването на прозрачността, отчетността и вътрешния контрол на ЕИБ са предпоставка за по-доброто корпоративно управление. В доклада се подчертава, че е от същественото значение ЕИБ да продължи борбата си срещу укриването на данъци, данъчните измами, нелегитимните дейности и прането на пари.“

Неджми Али: ЕС трябва да има балансиран подход към Турция

nedjmi

 „Необходим е по-балансиран подход към състоянието на човешките права в Турция. Погрешното възприемане и лошата преценка на фактите могат да създадат една доста негативна картина на турското общество.“

Така откри изказването си евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дискусия в пленарна зала в Страсбург за състоянието на човешките права в Турция. Той подчерта, че за да има по-адекватна реакция от страна на ЕС към случващото се в страната, с която България и Съюзът споделят обща граница, трябва да се вземе в предвид реалната ситуация и причините за нейното възникване. Европейският парламент следва да избягва прекалено строгото осъждане на страна, която е един от основните ни партньори както в икономически, така и в политически аспект, каза той.

Неджми Али подчерта и голямата роля, която Турция изпълнява за справянето с бежанската криза и за предоставянето на убежище на милиони бежанци. Въпреки че този процес е организиран само въз основа на съвместно изявление на ЕС и Турция, той допринася ефективно за защитата на външните граници на Съюза. Това се наблюдава в Югоизточна Европа и особено в моята страна България. Изглежда, сякаш започваме да забравяме за това, подчерта евродепутатът. Той акцентира и върху факта, че положителните резултати в справянето с миграционния натиск многократно са отбелязвани от представителите на Европейската комисия, които са директно ангажирани с процеса. По тази причина трябва да покажем повече уважение към нашия съсед.

Неджми Али насочи вниманието и към предстоящата формална мини-среща на върха, която ще се състои по време на Българското Председателство на Съвета на ЕС. „В края на месец март ще бъде проведена формална среща ЕС-Турция, на която очакваме много от разногласията да бъдат преодолени.“ В същото време, в Парламента често се изказват предложения за прекратяване на преговорния процес. В този контекст възниква следният въпрос: каква е нашата цел, какъв ефект искаме да постигнем? Единственият резултат би могъл да бъде изолацията на Турция и тласкането ѝ в друга посока. За подобряване на сигурността на целия регион и на ЕС, имаме нужда от Турция и Турция има нужда от нас, обобщи той.

Неджми Али завърши изказването си като каза, че агресивният тон в дискусията за ситуацията в Турция не е продуктивен. Призовавам Ви за по-балансиран подход и предложения, заключи той.

Евродепутатите от ДПС ще работят за конструктивния диалог между ЕС и Турция

27787232_10211348864145783_2067155386_o

Бежанската криза, актуализацията на митническото споразумение, визовата либерализация, взаимоотношенията между Европейския съюз, бяха сред обсъжданите теми в Страсбург между евродепутатите от АЛДЕ/ДПС Филиз Хюсменова, Неджми Али и Илхан Кючук и ръководството на Съвместната парламентарна комисия (СПК) ЕС-Турция.

В разговорите участваха съпредседателят на СПК ЕС-Турция от АКР-  Партията на справедливостта и развитието Исмаил Карайел, зам.-председателят на СПК ЕС-Турция от АКР- Меркар Есеян, зам.-председателят на СПК ЕС-Турция отСНР- Републиканската народна партияд-р Ниязи Кара, както и посланикът на Турция в Белгия Фарук Каймакчъ.

По време на срещата бе посочено, че не са провеждани редовни заседания на Съвместната парламентарна комисия (СПК) през последните две години.

Членовете на Европейския парламент от групата на АЛДЕ/ ДПС отбелязаха приноса на Турция по въпроса за бежанската криза, а именно приютяването на над три милиона бежанци. Те изразиха готовност за подпомагане възстановяването на конструктивния диалог в рамките на СПК ЕС-Турция. В тази връзка евродепутатите изразиха своята подкрепа за визовата либерализация, която е част от споразумението между ЕС-Турция за бежанската криза, както и за актуализацията на митническото споразумение.

По време на срещата ръководството на Съвместната парламентарна комисия/СПК/ ЕС-Турция подчерта, че сигурността на Турция е важна и за сигурността на целия Европейски съюз, добавяйки, че темите за икономическия просперитет са от взаимно-изгоден характер.

След края на срещата депутатите от турския Меджлис благодариха за гостоприемството и изразената готовност за подкрепа от страна на евродепутатите от ДПС.

Next>