logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Евродепутатите от ДПС Филиз Хюсменова и Неджми Али организираха вечеря-ифтар за наши сънародници в Брюксел

2 (1)

Неджми Али: Бюджет 2018 на ЕС е изключително важен за осигуряване на инвестиции в стратегически сектори и устойчив растеж

N.ALI Photo

Българският евродепутат настоява за достатъчен финансов резерв заради нестабилните цени на селскостопанските продукти

 

“Необходимо е да се реагира адекватно на новите предизвикателства, свързани със сложната геополитическа среда – от управлението на миграцията до защитата на външните граници на ЕС и сигурността на европейските граждани. Ако бюджетът не е в състояние да осигури необходимите ресурси в тези области, изпълнението на съответните програми ще бъде много трудно.”

Това бе част от акцентите по Бюджета за следващата година на ЕС, върху които насочи вниманието евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той бе докладчик от страна на АЛДЕ по време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол, в което бе разгледано становище до водещата Комисия по бюджети по отношение на Бюджет 2018 на ЕС.

Българският евродепутат засегна и програмите на Кохезионната политика. Той посочи, че те трябва да достигнат нормални нива на изпълнение, като забавянето им е неприемливо. „Не бихме искали отново да изпадаме в ситуацията да бъдат отлагани във времето както изпълнението, така и плащанията и свързаните с това увеличения на нередностите”, заяви Неджми Али.

Акцент в доклада му бе и Общата селскостопанска политика (ОСП) и по-конкретно- насърчаването на жизнеспособно производство на храни, устойчиво управление на природните ресурси и балансирано развитие на селските райони в ЕС. В тази връзка, Неджми Али подчерта, че размерът на бюджетните кредити за поети задължения, поискани за Функция 2 на бюджета в размер на почти 60 млрд. евро, представлява увеличение от 1.7% в сравнение с нивото на бюджета за 2017 г. „Увеличението на бюджетните кредити за плащания е в размер на 2.6%. Въпреки, че нарастването на достъпния финансов ресурс не е в достатъчно голям размер, очакваме то да се запази, за да се осигурят видими резултати от реализирането на тази важна политика”, допълни евродепутатът.

Във връзка с нестабилните селскостопански пазари и климатичните промени, в бюджета за 2018 г. е необходимо да бъде предвиден достатъчен резерв за смекчаване на последиците за населението поради нестабилността на цените на селскостопанските продукти”, посочи българският представител в Европарламента.

Неджми Али бе категоричен, че бюджетът за следващата година е изключително важен за осигуряването на инвестиции в стратегически сектори и устойчив растеж с цел подпомагане на икономическото сближаване и създаването на работни места, особено за младите хора.

По инициатива на евродепутата от АЛДЕ – ДПС Неджми Али и с подкрепата на АЛДЕ: 500 души се включиха в семинарите по Програмата за развитие на селските региони

13

Серия от семинари на 9-10-11.06.2017г. бяха проведени в област Благоевград

по „Програма за развитие на селските региони 2014-2020 г” по инициатива на евродепутата от АЛДЕ-ДПС Неджми Али и с подкрепата на АЛДЕ. Близо 500 души участваха в тях в Сатовча, в Огняново и в село Краище.

12

Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) – ДПС Неджми Али откри семинара в Сатовча, като специални гости на събитието бяха кметът на общината – Арбен Мименов, кметът на община Белица – Радослав Ревански, областният председател на ДПС-Благоевград Ведат Хюсеин и народният представител от ДПС Елхан Кълков. След успешния дебют, засилен интерес предизвикаха и следващите семинари в Огняново, където се включиха гости от Гърмен и Гоце Делчев. Семинарът в Краище пък събра и жители на общините Белица и Якоруда.

Изключителен интерес предизвика практическата насоченост на семинарите, като лекторите даваха конкретни отговори по проектопредложения. Проведоха се и индивидуални срещи с лекторите по въпроси относно възможностите за финансиране. Конкретиката бе насочена по разяснения на Програмата за развитие на селските региони и шестте й мерки, които предстоят да бъдат открити през следващите месеци за подпомагане на малките земеделски производители.

Евродепутатът Неджми Али подчерта, че ДПС ще продължи да отстоява интересите на земеделските производители по Общата селскостопанска политика на ЕС.

11

Поредица от семинари с практическа насоченост стартираха в област Благоевград по инициатива на евродепутата от АЛДЕ – ДПС Неджми Али

n1

Както винаги в центъра на нашето внимание е малкият човек, малкият земеделски производител“, с тези думи евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) -  ДПС  Неджми Али откри семинара  в Сатовча по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., като специални гости на събитието бяха кмета на община Сатовча – Арбен Мименов, кмета на община Белица – Радослав Ревански, Областния председател на ДПС- Благоевград Ведат Хюсеин и народния представител от ДПС Елхан Кълков.

n2

ДПС работи и ще продължи да работи в подкрепа на принципа на солидарността в Европейския съюз“, подчерта евродепутатът на срещата с активисти на партията и предприемачи от общините Сатовча и Хаджидимово.

На 9 юни с подкрепата на АЛДЕ стартираха серия семинари в област Благоевград по “Програма за развитие на селските региони 2014-2020г”, по инициатива на евродепутата от ДПС Неджми Али.

Над 100 души участваха в първия семинар. Засилен интерес предизвика практическата насоченост на семинара, като лекторите даваха конкретни отговори по конкретни проектопредложения. Над два часа продължиха индивидуалните срещи с лекторите по въпроси относно възможностите за финансиране. Конкретиката бе насочена по разяснения на Програмата за развитие на селските региони и шестте й мерки, които предстоят да бъдат открити през следващите месеци за подпомагане на малките земеделски производители.

Днес обучението ще продължи в Огняново, където са поканени 200 души от общините Гърмен и Гоце Делчев, а на 11 юни – в село Краище, където се очакват гости от общините Белица и Якоруда.

n3

2

Неджми Али пред Националната асоциацията на председателите на общинските съвети: Приоритетните за страната ни въпроси обединяват българските евродепутати

N.ALI Photo 1

Как се формира бюджетът на Европейския съюз, какъв е приносът на отделните държави и как става разпределянето на средствата за бенефициентите. Как функционира Инвестиционният план за Европа, по-известен с термина „Планът Юнкер”, и как действат българските представители в Брюксел по важните за България казуси. Върху тези теми акцентира евродепутатът от Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на участието си в среща с делегацията на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България, която се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

Като член на Комисията по бюджети и на Комисията по бюджетен контрол, той посочи, че бюджетът на ЕС е около един процент от комбинирания брутен национален доход на всичките държави-членки и въпреки, че това не е много на фона на разходите на отделните държави, едно добро разпределение дава възможност да се стимулира икономическия растеж, да се осигури заетост и да се подпомогнат с предимство по-слабо развитите региони на Съюза. Неджми Али сподели какво е постигнато досега в изпълнението на Инвестиционния план, какви са грешките и какво се предвижда като изменения в бъдеще с цел да се постигне още по-висок ефект от прилагането на Плана.

По отношение на Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2014-2020 г. българският евродепутат отново подчерта, че това не е бюджет на ЕС за седем години, а по-скоро рамка за финансово програмиране и бюджетна дисциплина, като се гарантира, че разходите на ЕС са предвидими и са в рамките на договорените лимити. „Освен това МФР дава възможност на ЕС да провежда общи политики за период, който е достатъчно дълъг, за да бъдат те ефективни. Тази дългосрочна визия от гледна точка на разходите е важна за потенциалните бенефициенти на фондовете на ЕС, съфинансиращите структури и министерствата на финансите на отделните държави-членки”, посочи Неджми Али.

Интерес предизвика изказването му за преговорите по предстоящото напускане на ЕС от страна на Великобритания, възможното влияние на Брекзит върху функционирането на ЕС, както и вариантите за компенсиране на недостига на ресурси в бюджета, който ще се получи след евентуалното напускане на тази държава-членка.

Като член на съответните парламентарни комисии Неджми Али отдели внимание и на особеностите на функционирането на Комисията по бюджети и на Комисията по бюджетен контрол. Той подчерта, че Комисията по бюджетен контрол, характерна за Европарламента, няма аналог в националните парламенти. Българският евродепутат се спря на оценката на нивата на грешките при изпълнението на европейските програми, дейността на Европейската сметна палата, чиито материали са основата за разисквания в Комисията по бюджетен контрол. Обърна внимание и на някои неточности по отношение на включването на България в списък с прекомерни нива на грешките, които бяха коригирани с усилията на българските евродепутати.

„Независимо от принадлежността на българските евродепутати към различни политически сили, нашите членове на Европейския парламент редовно провеждат срещи преди гласуванията в пленарните сесии в Страсбург. На тези срещи се дискутират важни за България въпроси и отделни казуси, които пряко касаят страната, като по тях се вземат решения за обединяване на усилията, включително и чрез лобиране пред политическите партии”, посочи Неджми Али.

В края на срещата ръководителката на делегацията на Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България благодари за отделеното внимание и за информацията, която им беше предоставена по всичките тези теми.

Група от Добрич посети парламента на Европа по покана на евродепутата Неджми Али

8-06-Photo 1

Как работи Европейският парламент (ЕП), какви възможности дават европейските програми за развитието на Североизточна България – на тези въпроси отговори в Брюксел получиха активисти на ДПС, членове на Областния съвет на ДПС, съветници и кметове от област Добрич.

Посещението на групата в белгийската столица бе по покана на евродепутата Неджми Али от ДПС, който е член на Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ).

8-06-Photo 2

В продължение на два дни добричлии имаха възможност не само да усетят ритъма на работа в европейските институции, но и да разгледат забележителностите на Брюксел.

В програмата им бяха предвидени посещение на централната част на белгийската столица и официална вечеря с евродепутата Неджми Али. Бе предвидено и официално посещение на Европейският парламент, където имаха възможността да се информират по-задълбочено за начина на функциониране на институцията, както и да посетят пленарната зала на ЕП заедно с евродепутата. Жив интерес предизвика дейността на евродепутата в Комисиите по Бюджети и Бюджетен контрол. По време на семинара в Европейския парламент бяха зададени много въпроси относно оперативните програми в настоящия програмен период, както и след 2020г. Бяха дискутирани също така и евентуалните последствия за Европейския съюз и неговия бюджет след приключване на преговорния процес за Брекзит.

8-06-Photo 3

Неджми Али – Нуждаем се от по-тясно сътрудничество между митническите служби, както в рамките на Европейския съюз, така и с трети страни

N.ALI

На 15 май 2017 г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али направи изявление относно Доклада за Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия. Г-н Али беше докладчик по становище от Комисията по бюджетен контрол до Комисията по международна търговия на Европарламента по горепосочения доклад.

Българския евродепутат подчерта, че: „Митническата администрация играе изключително важна роля в контекста на световните търговски отношения при предотвратяване на вредите, нанасяни от незаконната търговия върху официалната икономика. Незаконните дейности имат отрицателно въздействие върху икономиките от гледна точка на растежа, работните места, чуждестранните инвестиции и интегритета на пазарите. Същевременно те генерират големи финансови потоци за международната организирана престъпност.

За да се премахнат тези негативни въздействия от първостепенно значение са качеството и резултатите на митническия контрол върху  транзита на стоки, по-специално в пристанищата и граничните пунктове. Необходимо е да бъде гарантирано, че са налице стандартизирани методи на контрол сред държавите-членки за проверки на пристанищата и границите чрез прилагане на съвременни стратегии за контрол, основани на управлението на риска.“

Неджми Али заяви, че следва да се предвиди включването на клаузи за предотвратяване на измамите в Търговските и инвестиционните споразумения, с цел защита на финансовите интереси на Съюза. Наложително е по-тясно митническо сътрудничество, както в рамките на Съюза, така и с трети страни, както и ефективен обмен на статистическа информация, свързана с контрола върху вноса в ЕС. По този начин, освен предотвратяване настъпването на вреди за икономиката, чрез ограничаване на рисковете за обществото и пазарите, ще бъдат защитени здравето и безопасността на потребителите.

Next>