В Страсбург гласуваха бюджета на Европарламента, Неджми Али – докладчик от АЛДЕ

15-01-Interview-picture copy copy (1)

На 19 април 2018 г. по време на пленарна сесия на Европарламента в Страсбург бе гласуван и Доклада относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2019 година. Докладчик от АЛДЕ беше българският евродепутат Неджми Али.

Този акт беше заключителната фаза на един дълъг процес, който премина през няколко фази:

През месец февруари в Комисията по бюджети стартира първата размяна на мнения по бюджета и впоследствие разглеждане на проекта на доклада в присъствието на Заместник-председателите по бюджетните въпроси и Генералния секретар на Парламента. На базата на първите приблизителни прогнози, членовете на комисията повдигнаха въпроси относно целесъобразността на заложеното нарастване на средствата. Изтъкната беше необходимостта от допълнителна мотивировка на някои от разходите, особено в условията, в които към традиционните политически приоритети като ускорен икономически растеж, генериране на работни места и кохезия, следва да се добавят и международните ангажименти, сигурността и отбраната. Подчертана беше необходимостта от икономии на средства, които да бъдат насочени към области, които биха допринесли по-голяма добавена стойност на европейските граждани.

В началото на месец март Бюрото на Европарламента предложи конкретни разчети, които показаха в детайли какви средства се предвижда да бъдат разходвани по отделните бюджетни линии. В политическите групи започна работа по конкретиката.

Следващата фаза представляваше помирителна процедура, в рамките на която след няколко съвместни заседания, в които взеха участие представителите на Бюрото и докладчиците от всичките политически групи, се достигна до консенсус, в рамките на който бе достигнато намаление на бюджета в сравнение с предварително зададените параметри. Нарастването на бюджета беше ограничено от предложените от Бюрото 3.38% на 2.48%. Икономиите дойдоха от ограничаването на надценените по наша преценка разходи в направления, свързани основно със строителство и ремонти на сграден фонд.

В крайна сметка, днес на пленарно заседание беше гласуван един бюджет, който със заложеното умерено нарастване се очаква да покрие нуждите на институцията, дори и тези, които възникват във връзка с изборите за нов Европарламент, повишените изисквания към сигурността, развитието на информационните технологии и намаляването на замърсяването от транспортните услуги. Същевременно следва да бъде подчертано, че делът на разходите за Парламента от Функция 5 (Администрация) са на доста умерено ниво от 18.5%, което е най-ниския показател за последните 15 години.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>