Евродепутатът Неджми Али: Актуализацията на бюджета на ЕС за 2014 г. трябва да върви заедно с бюджета за 2015

Евродепутатът Неджми Али:
Актуализацията на бюджета на ЕС за 2014 г. трябва да върви заедно с бюджета за 2015
Неджми Али, евродепутат от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа, коментира бюджета на Европейския съюз пред радио “Фокус”.
Неджми Али е член на комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент.
Г-н Али, Европейската комисия съобщи, че е изготвила ново предложение за бюджета на ЕС за догодина като очаква то да бъде одобрено на декемврийската сесия на ЕП. Според новото предложение общностният бюджет за 2015 г. ще бъде с 1.8% по-голям от бюджета за тази година. Защо беше отхвърлен първоначалният вариант на проектобюджета на ЕС за следващата година?
Парламентарните групи по отношение на бюджета за 2015 г. са единодушни, че той трябва да осигури средствата за изплащане на поетите задължения и изпълнения на политическите обещания пред европейските граждани. Проблем, който се оказва за бюджета са именно неизплатените задължения, които са вече в размер на около 28 милиарда евро, като те нарастват непрекъснато. Именно в тази връзка представителите на политическите партии бяха единодушни, че актуализацията на бюджета за 2014 трябва да върви редом с изготвянето на бюджета за 2015 г., защото не може бюджета за 2015 да се приеме, докато не се решат проблемите с неизплатените задължения от 2014 г. Има неотложни плащания, които са в размер на 4.7 милиарда евро и които трябва да се изплатят през бюджетната 2014 г., като предложението на ЕП е за тази цел да бъдат използвани допълнителните приходи, които са събрани от глоби, в размер на 5 милиарда евро. Поради този факт…
Това, оптимистична прогноза ли е?
Напълно оптимистична е, защото тези 5 милиарда, които са събрани като приходи от глоби са налични и именно поради този факт ЕП настоява да бъдат изплатени тези неотложни плащания, защото ако се приеме позицията на Европейският съвет, а тяхната е да се върнат на държавите парите събрани от глоби, това ще окаже негативен ефект върху редица вече стартирали програми, което от своя страна ще даде своето отражение върху бенефициентите, включително и в България. Не само в България. Над 15 страни членки имат верифицирани плащания, които трябва да бъдат изплатени до края на тази година. Това са в най-общи линии средства за студентите по програмата „Еразъм“, малките и средните предприятия, които работят по европейски програми, изследователите в областта на икономическият растеж, хората получаващи хуманитарна помощ и редица други, които ще останат без договорената вече и верифицирана подкрепа.
Разбирам. С какво се отличава новото предложение, което се очаква тази седмица да бъде дебатирано по отношение на проектобюджета?
Ами, тази седмица имаме извънредно двудневно заседание на бюджетната комисия и очакваме предложението да дойде от страна на Европейският съвет, защото Помирителната комисия не можа да постигне този ефект, а тя се състои от равен брой представители на Европейският съвет и ЕП. По правилник всички срокове, през които трябваше да бъде постигнато това споразумение бяха пропуснати и не се стигна до финализиране на споразумението.
Ако хипотетично не се постигне споразумение? Какво следва?
Ако не се постигне консенсус по въпроса за бюджет 2015, се преминава към вариант на разходване след 1-ви януари на една дванадесета от миналогодишният бюджет, де факто от бюджет 2014, без допълненията. Това ще наложи да се работи със суми по-малки от предвидените в размер на почти 10 милиарда евро, доколкото, сигурно знаете, но тази година бюджета се предвижда да бъде 145 милиарда евро. Това е с около 10-15 милиарда евро по-малък бюджет. Позицията на парламента е пределно ясна, че бюджетните нужди трябва да отразяват поетите политически задължения на различни нива. Включително и на Европейския съвет за поддържане на работни места и икономическия растеж в Европа, чрез фокусиране върху иновациите, научно изследователската дейност, както и поетите задължения на самият Европейски съвет, като глобален играч в региона за развитието на политика в сферата и на хуманитарната помощ. Осигуряването на този разумен бюджет е единствената възможност за спазване на посочените обещания.
Това, че бюджета на 2015 г. е драстично намален, ако това е точната дума и поне значително намален, ще засегне ли пряко нашата страна?
Аз не бих казал, че бюджета е намален, напротив. Той има увеличение в сравнение с бюджета от 2014 г., но ние не получихме предложението, което по принцип беше изготвено и се очакваше да бъде прието на база на поетите ангажименти. Както от страна на ЕП, най-вече на управляващите политически фракции, които застанаха зад ЕК и бяха поети политически ангажименти във връзка с евроскептицизма, който нарасна и има своето изражение и в настоящия Европейски парламент. Поради тази причина и по време на пленарното заседание миналата седмица в Страсбург, включително председателя на Комисията по бюджет изрази тези притеснения и призова отговорните институции да бъде внесено тази седмица предложението за Бюджет 2015 от страна на Европейският съвет и ЕК, което да отговаря на всичките поети ангажименти и политически задължения на съответните нива.
Какви са вашите очаквания, ще се постигне ли в крайна сметка съгласие?
Надявам се да се постигне в крайна сметка, защото няма да е добър знак да не се приеме първия бюджет на новата Комисия и се стигне до разходване на една дванадесета от тазгодишния бюджет, защото той не дава тази възможност за икономическото развитие на целият съюз като цяло. А и в тази връзка стои на дневен ред и обещанието на президента на ЕК – Жан Клод Юнкер за 300 милиарда евро инвестиционен ресурс, който да бъде осигурен, по една друга система чрез създаване на гаранционен кредитен фонд, който евентуално да осигури сериозни инвестиции в мегапроектите, които да обхванат всичките страни членки.
Дебатът по проектобюджет 2015 г. как ще се отрази на оперативните програми, по които работи страната ни? Застрашени ли са по някакъв начин те?
Имайки предвид това, което казах преди малко той ще даде отражение върху бенефициентите в рамките на целият ЕС и респективно върху бенефициентите и програмите в България, естествено. Ние не сме изолиран случай. И ние като страна членка имаме доста верифицирани разходи, които чакат да бъдат изплатени. В тази връзка, независимо кой от коя партия е тук, по време на заседанието на бюджетната комисия, на която съм член имаше единодушие от страна на всички политически партии. Нямаше нито едно мнение против.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>