Неджми Али: АЛДЕ подкрепя евробюджет с повече средства за малкия и среден бизнес и вътрешната сигурност в ЕС

N. Ali ALDE Group

Нарастване на финансирането на малките и средни предприятия, цифровата икономика, програмата Еразъм+, вътрешната сигурност и миграцията, борбата срещу климатичните изменения, са част от 38-те изменения в проектобюджета на Европейския съюз, които са насочени в подкрепа на политическата линия на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ). Те включват и предложения за увеличаване на финансирането на някои от агенциите на ЕС, които напоследък са с възложени нови отговорности, като например: Европол; Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на правосъдието и вътрешните работи; Агенцията по химическите вещества и Агенцията по околната среда.

„В Бюджет 2019 предлагаме подкрепа на приоритетните политики за развитието на ЕС”, обоснова позицията на АЛДЕ евродепутатът от Алианса Неджми Али в качеството си на един от двамата докладчици по време на заседание на групата в Европейския парламент в Брюксел. Неджми Али представи позицията на Алианса, която следва да бъде защитавана в последващите дискусии и гласувания.

Предложеният от Европейската комисия проектобюджет за следващата година в разходната си част е в размер на 148.7 млрд. евро, което представлява едно минимално нарастване от 2.7% в сравнение с настоящата година. В общи линии представителите на АЛДЕ в Комисията по бюджети са удовлетворени от така предложения бюджет, като същевременно обаче виждането е, че би следвало да се подкрепят допълнително във финансовоизражение някои основни програми, които се очаква да допринесат за ускоряване на развитието на европейската икономика, повишаване на заетостта и подобряване на сигурността на гражданите.

„По отношение на пилотните проекти и подготвителните дейности, предложението е да не се приемат тези от тях, които не са преминали успешно предварителното оценяване от страна на Европейската комисия. С предимство ще се подкрепят всичките проекти, които са с най-висока оценка (клас А), и колкото е възможно от тези с втората оценка (Клас В). Останалите проекти с по-ниска оценка няма да бъдат подкрепяни”, посочи българският евродепутат.

Що се отнася до финансирането на другите институции на ЕС, Неджми Али отново подчерта позицията в подкрепа на финансирането на три от тях: Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Съда на ЕС. Подкрепата се изразява преди всичко във възстановяване на орязаните средства в предложения от Европейската комисия бюджет. Това се прави основно по отношение на сигурността на сградите, комуникациите, софтуерното осигуряване и персонала.

След кратка дискусия, ръководството на групата на АЛДЕ взе решение за подкрепа на предложенията в предстоящите гласувания в Комисията по бюджети и по време на пленарната сесия на Европарламента през месец октомври.

 

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>