Неджми Али даде своето „За” повече шансове на младите в Европа да заемат по-добри позиции в обществото

IMG-7ac2849bb4b1a964fec25b2c7f5ce4a6-V copy

Подобряването на шансовете на младите хора за заемане на по-добри позиции в обществото чрез повишаване на образователното ниво и придобиването на практически умения. Това бе основният акцент в конференцията по Социална мобилност, която се проведе през седмицата в сградата на Европейския парламент в Брюксел. В нея взе участие и евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али.

По време на дебатите бе направена констатация, че през последните десетилетия глобализацията, цифровизацията и автоматизацията промениха начина, по който всички ние работим и живеем. От своя страна Социалната мобилност е пътуване за цял живот: повишаването на квалификацията и подготовката на хората за утрешните работни места е само един от начините за справяне с неравенството в доходите. Същевременно съществуват обществени и културни пречки, свързани с навлизането в определени професии.

Според участниците в конференцията, от съществено значение е да се осигури достъп до нови възможности, които подпомагат изграждането на здрави и проспериращи икономики, в които хората с различен произход и квалификация да могат да се адаптират успешно. Затова, обаче, служителите трябва да притежават необходимите умения, а същевременно от решаващо значение за подобряването на социалната мобилност е сътрудничеството между политиците, заинтересованите страни и бизнеса.

Домакин на конференцията беше евродепутатката от АЛДЕ Мартина Длабайова, а основните лектори – представители на кабинета на Комисаря по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност Мариан Тейсен, както и от Европейската фондация за подобряване на условията за живот и работа (Eurofound), ACCA, PwC, Международното европейско движение и Европейския младежки форум.

 

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>