Неджми Али: Дългосрочните финанси на Европа трябва да са насочени към земеделието и сигурността

Plenary-4 copy
Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз да бъде включена в една по-мащабна стратегия. Подобна дългосрочна визия трябва да изразява общите стратегически насоки на развитие на Съюза за следващото десетилетие.
Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите Неджми Али по време на пленарна сесия в Страсбург. В Европарламента на дневен ред бе дебатът за следващата финансова рамка на ЕС, който засегна и реформирането на системата на собствените ресурси на Съюза. Българският евродепутат бе докладчик на Комисията по бюджетен контрол.
„Многогодишната финансова рамка трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. Политиките на ЕС се изпълняват чрез набор от програми и от тази гледна точка МФР не е бюджет за седем години, а по-скоро е осигуряване на финансиране, насочено към постигането на основните цели на Съюза. Финансовата рамка следва приоритетно да подкрепя Общата политика в областта на селското стопанство и Кохезионната политика, намалявайки различията между държавите-членки, както и нововъзникващите политически области, свързани със сигурността и миграцията”, посочи Неджми Али.
Според българския евродепутат, системата за финансиране на бюджета на ЕС следва да бъде реформирана въз основа на препоръките на Групата на високо равнище за собствените ресурси. Ресурсите следва да се изразходват по-ефикасно и ефективно с цел да създават по-висока европейска добавена стойност.
„За реализиране на целите за по-силна и амбициозна Европа в бързо променящата се политическа среда, трябва да увеличим тавана за разходите по МФР, да насърчим използването на механизмите за гъвкавост и специалните инструменти, както и да опростим бюджетната система на ЕС”, добави българският евродепутат от групата на АЛДЕ.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>