Неджми Али: Европейската инвестиционна банка трябва да разрешава социално-икономическите предизвикателства, нужна е по-достъпна информация

1-300x168

„Очакваме Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предложи по-опростена и достъпна процедура за оповестяване на информация”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на заседанието на Комисията по бюджети на Европейския парламент. На него бе обсъден Годишният доклад за финансовите дейности на ЕИБ. В качеството си на докладчик от АЛДЕ евродепутатът Неджми Али се включи в дебата по темата. 
„Ролята на Банката в подкрепа на растежа и създаването на работни места е незаменима, но вместо разговори за решаване на настоящите политически предизвикателства в рамките на общността и извън нея, ЕИБ трябва да допринася за разрешаване на социално-икономическите предизвикателства”, посочи Неджми Али. 
Българският евродепутат обърна внимание, че при обсъждането на увеличението на кредитите на ЕИБ в средносрочен период, би следвало в доклада да бъде включено позоваването на приетия през януари Оперативен план ‎2017-2019. Той е ориентиран към изпълнението и обобщава основните приоритети и дейности на Групата на ЕИБ за следващите три години. В момента Банката подготвя следващия си Оперативен план за периода ‎2018-2020, посочи още той. 
„В раздела за съответствие на законовата рамка бихме искали да подчертаем, че ЕИБ изпълнява временни мерки по отношение на политиката към „неоказващите съдействие данъчни юрисдикции“, както и намерението й за по-нататъшно преразглеждане на съответната политика на ЕИБ. Тези временни мерки бяха приети през януари 2017“, подчерта Неджми Али. 
Той засегна и темата за отчетността като отбеляза, че ЕИБ вече е започнала преразглеждането на своята политика за оповестяване на информация. Докладчикът от АЛДЕ изрази надежда, че в резултат на провеждането на един широкообхватен експеримент ще бъде предложен документ, който е по-опростен и достъпен както за персонала на банката, така и за останалите заинтересовани страни. 
Неджми Али постави акцент и върху разглеждането на въпроса за финансовата дейност на групата на ЕИБ, като по-специално обърна внимание на подобряването на качеството на информацията, предоставяна на Европейската комисия. „В тази връзка трябва да бъдем наясно, че това би могло да бъде от значение само за финансовите инструменти или решения, изпълнявани от групата на ЕИБ от името на ЕС. По този начин ще се избегне смесването с други решения в рамките на собствените ресурси на ЕИБ”, посочи българският евродепутат.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>