Неджми Али: ЕС трябва да има балансиран подход към Турция

nedjmi

 „Необходим е по-балансиран подход към състоянието на човешките права в Турция. Погрешното възприемане и лошата преценка на фактите могат да създадат една доста негативна картина на турското общество.“

Така откри изказването си евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али по време на дискусия в пленарна зала в Страсбург за състоянието на човешките права в Турция. Той подчерта, че за да има по-адекватна реакция от страна на ЕС към случващото се в страната, с която България и Съюзът споделят обща граница, трябва да се вземе в предвид реалната ситуация и причините за нейното възникване. Европейският парламент следва да избягва прекалено строгото осъждане на страна, която е един от основните ни партньори както в икономически, така и в политически аспект, каза той.

Неджми Али подчерта и голямата роля, която Турция изпълнява за справянето с бежанската криза и за предоставянето на убежище на милиони бежанци. Въпреки че този процес е организиран само въз основа на съвместно изявление на ЕС и Турция, той допринася ефективно за защитата на външните граници на Съюза. Това се наблюдава в Югоизточна Европа и особено в моята страна България. Изглежда, сякаш започваме да забравяме за това, подчерта евродепутатът. Той акцентира и върху факта, че положителните резултати в справянето с миграционния натиск многократно са отбелязвани от представителите на Европейската комисия, които са директно ангажирани с процеса. По тази причина трябва да покажем повече уважение към нашия съсед.

Неджми Али насочи вниманието и към предстоящата формална мини-среща на върха, която ще се състои по време на Българското Председателство на Съвета на ЕС. „В края на месец март ще бъде проведена формална среща ЕС-Турция, на която очакваме много от разногласията да бъдат преодолени.“ В същото време, в Парламента често се изказват предложения за прекратяване на преговорния процес. В този контекст възниква следният въпрос: каква е нашата цел, какъв ефект искаме да постигнем? Единственият резултат би могъл да бъде изолацията на Турция и тласкането ѝ в друга посока. За подобряване на сигурността на целия регион и на ЕС, имаме нужда от Турция и Турция има нужда от нас, обобщи той.

Неджми Али завърши изказването си като каза, че агресивният тон в дискусията за ситуацията в Турция не е продуктивен. Призовавам Ви за по-балансиран подход и предложения, заключи той.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>