Неджми Али е 51-ви в класацията на 747-те депутати в Европарламента

mepranking new

Неджми Али заеме 51-ва позиция в класацията на Европарламента, в която са включени 747 депутати. Той заема 5-то място в категорията за представените доклади.

Това става ясно от разпространената в Брюксел MEP Ranking листа.

Наскоро методиката, по която се извършва класацията на депутатите в Европарламента беше променена с цел да отрази по-пълно извършваното от тях, както и значимостта на отделните дейности за представянето на институцията. Алгоритъмът взема предвид четири основни категории: доклади, изказвания, изпълнявани функции и присъствие.

По отношение изготвяните от съответните евродепутати доклади, новата методика прави разлика в рамките на девет различни вида доклада. Освен това се присвояват различни точки и в зависимост от това дали депутатът е в ролята на докладчик или докладчик в сянка. Отчита се и сложността на обработката на доклада на базата на количеството предложения за добавки и изменения, внесени от депутатите в процеса на подготовката на документа.

Отчитат се изказванията в пленарна зала, обясненията на гласуването и въпросите към институциите на ЕС. Разликата е, че по новата методика точките в тази категория вече не са неограничени, а данните са разделени на диапазони.

Функциите отразяват длъжностите, заемани от евродепутатите – председател и заместник-председатели на парламента, председатели на комисии и координатори в комисиите, председатели и заместник-председатели на политически групи.

От голямо значение е и отчитането на присъствието на депутатите в пленарните сесии. При ниско ниво на присъствие се отнема значителна част от общия брой натрупани точки.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>