Неджми Али: Загрижени сме за изоставането при усвояване на ресурсите в рамките на Кохезионната политика за 2017 г.

N.ALI photo

На 18.10.2017 г. Европейският парламент в Брюксел беше домакин на междуинституционална среща по статуса на изпълнението на разходната част в рамките на Бюджет 2017. В присъствието на членовете на Комисията по бюджети на Европарламента и представители на Съвета на ЕС, комисарят по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер представи актуалните данни за изпълнението на Бюджет 2017 и прогноза до края на годината. Той се спря и на предвижданията за плащания до края на текущия програмен период, като  представи и прогнози за плащанията след 2020 г.

Photo panorama

По време на дискусията евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али благодари на  комисар Йотингер за подробната презентация, съдържаща достатъчно информация, което дава възможност да се направят изводи и препоръки. По-нататък в изказването си българският депутат с цел изясняване на някои аспекти, свързани с плащанията в текущия и в следващия програмен период, се обърна към комисаря с въпрос по Кохезионната политика:

Преди седмица беше представена шестата актуализация на бюджета за 2017 г. Общият размер на исканите бюджетни кредити за плащания е намален със 7.7 млрд. Евро, като по-голямата част от намалението, в размер на 5.9 млрд. Евро, е концентрирано в рамките на Функция 1б (Икономическо, социално и териториално сближаване). Въпреки положените усилия от Комисията, като се има предвид притеснително ниското ниво на усвояване от държавите-членки в рамките на политиката на сближаване, очаквате ли това забавяне да бъде напълно компенсирано до края на Многогодишната финансова рамка (МФР)?

Във втория си въпрос към комисар Йотингер Неджми Али се спря на ниското равнище на плащанията по поетите задължения за текущата МФР, което се очаква да доведе отново до увеличаване на обема на неизплатените задължения в края на програмния период. В тази връзка имайки предвид, че оценката за тези суми  непрекъснато нараства, въпросът беше дали комисарят е убеден, че ситуацията е под контрол и плащанията ще може да бъдат изчистени в разумни срокове след 2020 г.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>