Неджми Али: Иновативен механизъм за инвестиции в Африка и съседните на ЕС държави за ограничаване на бедността и миграционните потоци

2
„Европейският фонд за устойчиво развитие като нов финансов инструмент следва да мобилизира над 40 милиарда евро инвестиции в държавите от Африка и в съседство на ЕС. Така ще бъдат създадени възможности за икономически растеж и заетост, ще бъдат осигурени иновативни продукти и ангажират средства от частния сектор“, заяви евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Изказването му бе направено в пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург, на която бе разгледан Доклад за създаването на Европейски фонд за устойчиво развитие и гаранционен фонд.

Европейският парламент многократно е изразявал позиция за необходимостта от укрепване на връзката между миграцията и политиките за развитие, като основната цел винаги е била премахване на бедността, отбеляза евродепутатът и посочи, че е необходимо да бъде привлечен частния сектор в тази дейност.

Неджми Али каза още:

„За успешното прилагане на Фонда е необходимо да бъдат изпълнени няколко условия:

По отношение на смесеното финансиране, финансовите институции и частните субекти следва да спазват ангажиментите на ЕС за осигуряване на пълна прозрачност и отчетност. Необходимо е да се гарантира балансиран географски подход, който да позволи на потенциалните бенефициенти достъп до финансиране. Да се предоставят информация и указания на инвеститорите при финансиране на дейностите за развитие, както и да се извършва оценка на качеството на операциите“.

Европейските политики за развитие са основа за овладяване на миграционните процеси, за решаването на глобалния въпрос с бедността и постепенно за спиране на миграцията, смята евродепутатът.

„Накрая, бих искал да подчертая значението на Плана за външни инвестиции при прилагането на новата рамка за партньорство. Положителните измерения за сигурността от изпълнението на този план са безусловни“, заключи евродепутатът.

 

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>