Неджми Али: Институциите на ЕС следва да функционират с максимална ефективност

29-08-ned copy

„Институциите на Европейския съюз (ЕС) трябва да функционират с максимална ефективност, за което са необходими корекции в бюджета“, отбеляза евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той взе участие в заседание на Бюджетната комисия по финансирането на институциите на ЕС в рамките на подготовката на бюджета на Съюза за 2019 г., което се състоя на 28 август в Европарламента в Брюксел.

Докладчиците от различните политически групи дискутираха проектобюджета на Европейската комисия в частта му за Съвета, Съда на ЕС, Европейската сметна палата, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите, Европейския омбудсман, Европейския надзорен орган по защита на данните, Европейската служба за външна дейност, както и някои аспекти от финансирането на работата на Европейския парламент.

Неджми Али, в качеството си на докладчик от АЛДЕ, обърна внимание на разминаванията в предложенията на Европейската комисия и тези на Съвета, които биха затруднили функционирането на някои от институциите в специфични области. По отношение на Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Съда на ЕС, българският евродепутат предложи редица изменения, които следва да допринесат за по-високо качество на работата на тези институции, което е от съществено значение за европейските граждани.

Предложените от Неджми Али изменения целят да възстановят известна част от орязването на бюджетите на институциите, особено по отношение на сигурността на сградите, комуникациите, софтуерното осигуряване и някои разходи за персонала.

 

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>