Неджми Али обяви позицията на АЛДЕ: Двойно повече средства за фонд „Вътрешна сигурност” в ЕС

26-09-2N. Ali copy

Повече от два пъти да бъде увеличен финансовият пакет на фонд „Вътрешна сигурност” в Европейския съюз. Това е категоричната позиция на Алианса на либералите и демократите, които подкрепиха предложението на Европейската комисия.
Тя бе представена от евродепутата Неджми Али по време на заседание на Бюджетната комисия в Брюксел.
Средствата за фонда ще залегнат в следващата Многогодишна финансова рамка 2021-2027 (МФР).
„Този фонд на Европейския съюз бе създаден, за да подпомага трансграничното сътрудничество и съвместните операции, да засилва обмена на информация,  способностите за предотвратяване и борба с организираната престъпност и киберпрестъпленията, както и за да се бори с тероризма и радикализацията.
Основното предизвикателство за следващата МФР ще бъде осигуряването на достатъчна гъвкавост и ефикасност на фонда за „Вътрешна сигурност“, както и максималното намаляване на административната тежест. В същото време, АЛДЕ не се съгласява с твърдението, че управлението на кризисни ситуации, включително превенцията, подготовката, устойчивостта и управлението на последствията не присъства сред целите на политиките на новия Фонд и предлага това да се повтори още веднъж, тъй като е основен компонент в гарантирането на вътрешната ни сигурност”, посочи българският евродепутат.
АЛДЕ подкрепя и премахването на единствения предварително зададен таван за разпределяне на средства – този за закупуването на оборудване, в националните програми за само 15%. Според позицията на Алианса, също толкова важно е и да се гарантира, че началните и крайни индикатори са пропорционални, релевантни и не добавят административно тегло на бенефициентите и администрациите.
„Важно е да възстановим правилото за прилагане, което бе включено в последния програмен период и дава възможността на държава-членка да финансира техническа помощ по своя инициатива до 100% от бюджета на Съюза Според новия Регламент за общите разпоредби административната тежест е още по-голяма, съответно техническата помощ определено трябва да е финансирана до 100%”, допълни Неджми Али.

Share This