Неджми Али: Осигуряването на справедлива трудова мобилност в Европа ще гарантира постигането на една от важните цели на Съюза

N. Ali 5 copy

„Имайки предвид ключовите принципи на Европейския стълб по социалните права, укрепването на справедливостта на вътрешния пазар е важна задача на Съюза. Осигуряването на справедлива трудова мобилност в Европа е от основно значение за постигането на тази цел“, отбеляза в Комисията по бюджети на ЕП представителят на Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али. Той бе докладчик от АЛДЕ за проектостановището относно предложението на Европейската комисия за създаване на Европейски орган по труда.

„Приветстваме предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда. Същевременно сме съгласни с предложенията на докладчика относно финансирането на тази агенция, предложението му да приложим подход, ориентиран към ефективност и икономия на разходи, както и предложението за състава на управителния ѝ съвет“, посочи Неджми Али и направи предложения:

„Относно предложението за изменение по структурата на Управителния съвет на бъдещата агенция, съгласни сме, че предложената управленска структура трябва да съответства на тези на агенциите, работещи в областта на пазара на труда като Eurofound, Cedefop, EU-OSHA и ETF, което е правилен подход. В тази връзка, подкрепяме предложението в Управителния съвет да бъдат включени по един член на работодателските организации и на синдикатите от всяка държава-членка, както и представител на Европейския парламент (ЕП). Така Съветът ще се състои от повече от 80 члена. Разглеждайки, обаче, структурите на управителните органи на горепосочените агенции, виждаме, че всеки от тях за по-висока оперативност на работния процес има Бюро в състав от 11 души. Например в Eurofound тези 11 човека представляват правителствата, работодателите, служителите и Европейската комисия.

В тази връзка евродепутатът завърши с няколко въпроса касаещи:

Възможността за създаване на такъв тип бюро да бъде споменато в членовете на съответния раздел; Необходимостта да бъде конкретно споменат като член представителят на ЕП в евентуалното Бюро на Европейския орган по труда, както е в случая с Eurofound; Необходимостта да се добавят условията за назначаване на представителите на работодателските организации и на синдикатите, както и на представителя на ЕП в последващите текстове на раздела за Управителния съвет, където са описани конкретните условия за назначаване на членовете му, представляващи съответните държави, както и представителите на Комисията.“

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>