Неджми Али относно промяната в Устава на Европейската инвестиционна банка заради Брекзит

11-12-N. Ali 1 - ALDE

Българският представител в Европарламента коментира позицията на АЛДЕ

По време на извънредно заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент (ЕП), провело се на 10 декември в Страсбург, евродепутатите обсъдиха предложение на Съвета на ЕС за изменение на Устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Неджми Али, член на ЕП от групата на АЛДЕ, бе докладчик от своята политическа група по отношение на този комплексен въпрос.

След проведеното заседание, той коментира рамката, в която възниква необходимостта от изменение в Устава на ЕИБ.

„Във връзка с предстоящото оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз и прекратяването на неговото членство в Европейската инвестиционна банка, възниква необходимостта от представянето на някои промени в Устава на банката. Прекратяването на членството ще се отрази на записания капитал на Великобритания в ЕИБ, както и на правото на страната да номинира членове и заместник-членове за нейния Борд на директорите“.

Освен промените, пряко свързани с Брекзит, Неджми Али поясни, че ще е необходимо изменение в цялостната дейност на тази много важна институция. Представителят на АЛДЕ каза, че са необходими промени в начините за вземане на решение от Борда на директорите и Управителния съвет в някои важни области, особено що се отнася до Оперативния план на Банката. Също така, трябва да бъде подсилено функционирането на Одитния комитет на ЕИБ, като всички тези изменения действително изискват промяна в Устава на банката.

Неджми Али завърши коментара си с думите, че АЛДЕ приема подложеното на обсъждане проектостановище на Бюджетната комисия. Въпросният документ призовава Комисията по конституционни въпроси (AFCO) – водеща комисия на ЕП по изменения в правната рамка за всички институции на ЕС – да предложи за одобрение предлаганите от Съвета на ЕС изменения в Устава на Европейската инвестиционна банка.

Share This