Неджми Али: Планът „Юнкер“ ще съживи икономиката на ЕС

N111

Публично-частното партньорство е начин за ускоряване на икономическия растеж и заетостта

„България има необходимост от развита публична инфраструктура, а водещият инструмент в Европейския съюз за реализация на подобни проекти е Публично-частното партньорство (ПЧП). В общините от областите Хасково и Кърджали това е начин за съживяване на икономиката“, заяви евродепутатът Неджми Али на семинар в Стамболово, състоял се на 29 и 30 декември. Представители на местната власт и на бизнеса участваха в обучението „Субсидиарност на публично-частното партньорство за решаване на въпроси на местно ниво“, организирано със съдействието на групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) към Европейския парламент.
„Програмата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер е на базата на публично-частното партньорство. В предложения от него инвестиционен гаранционен фонд първоначалният ресурс от 21 милиарда евро ще бъдат осигурени от Европейския бюджет и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – 16 милиарда от Европейския съюз и 5 милиарда от ЕИБ. Тези средства са гаранцията на ЕС и ЕК пред финансовите институции. Около 315 милиарда евро се очаква да бъдат събрани в следващите 3 години в европейския фонд за инвестиции, който ще има за цел да ускори икономическия растеж и заетостта в Европа. Предвижда се фондът да заработи още в средата на 2015 година. Очаква се това да мобилизира 15 пъти повече публични и частни инвестиции. Фондът ще финансира проекти с голям икономически и социален потенциал във всички страни-членки. Фондът ще работи 3 години с възможност за удължаване на срока на дейността му и след 2018-а година“, отбеляза евродепутатът Неджми Али.

N333
България ще кандидатства по две основни направления: саниране на сгради и финансиране на водния сектор.
Участниците в семинара повдигнаха въпроса за сложните процедури при кандидатстване с проекти.
„В групата на АЛДЕ сме си поставили за цел опростяване на процедурите за усвояване на средствата. Работим както в Европейския парламент и в комисиите му, така сме го поставяли и пред еврокомисарите“, отбеляза Неджми Али.
„Сред предимствата на публично-частното партньорство са участието на частния партньор във всички етапи на реализацията на проекта – проектиране, строителство, финансиране, поддържане и/или експлоатацията на обекта, а така също и дейността на публичния орган, който дефинира целите, определя изискванията за качество и количество и контролира изпълнението“, отбеляза лекторът Румен Генов.

N222
„В община Стамболово са реализирани два проекта по правилата на ПЧП. Отчели сме и положителните страни, и слабостите при реализацията им. Отчитаме, че инициативите ни са вследствие на един от приоритетите ни – повишаване качеството на услугите в общината, но се придържаме и към логиката за справедливо разпределение на рисковете между партньорите. ПЧП е възможност за развитие на общините. Не минеш ли по пътя „опит-грешка“, няма как да се получат нещата“, отбеляза кметът на Стамболово Маджит Мандаджъ.
Лекторите и участниците коментираха както необходимостта от Закон за публично-частното партньорство, така и ситуацията с финансовите затруднения на повечето общини в България. Едва около 10 от тях разполагат с излишен финансов ресурс. Отбелязано бе, че другите работят и „кметовете търкат обувки с ходене по министерство и агенции, като се молят за финансиране“. Посочено бе, че има и куриозни случаи с малки общини, които са отпускали заеми на големи градове, какъвто кредит от 40 милиона лева бил даден на Бургас. Това било по силите на малката община Челопеч, в която заради златодобива не изпитват финансови затруднения.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>