Неджми Али: Подкрепа за приемане на еврото в страните извън еврозоната

EuropeanSemester-1 copy

Трябва да се предложат амбициозни реформи в управлението на еврозоната, включително въвеждането на специален инструмент за подкрепа на приемането на еврото от страна на държавите извън еврозоната, които са се ангажирали с този процес. Също така е важно и еволюирането на Европейския механизъм за стабилност към Европейски валутен фонд.

Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али по време на пленарно заседание в Страсбург na 13 март, с акцент годишния обзор на икономическия растеж за 2018 година в контекста на Европейския семестър за координиране на икономическата политика.

Българският евродепутат посочи, че е необходимо да се заложи на реално взаимодействие между бюджетната и парична политика на Европейския съюз, с цел стимулиране на икономическия растеж и създаването на работни места, както и за съживяване на инвестициите.

„Публичните и частните инвестиции в инфраструктура, научноизследователска и развойна дейност, иновации и образование следва да бъдат насърчавани, за постигане целите на бюджетната политика, политиката на растеж и заетостта. Най-ефективно тези цели биха могли да бъдат постигнати чрез прилагане на силна и добре обезпечена Кохезионна политика. Имайки предвид ситуацията с работните места за младите хора в ЕС, трябва да подчертаем значението на прилагането на Инициативата за младежка заетост”, допълни Неджми Али.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>