Неджми Али: Приходите и плащанията за 2016-та са законни и редовни и това е една добра новина

N.ALI 2

„Бюджетът, представляващ годишната финансова рамка на приходите и разходите, е от съществено значение за изпълнението на политиките на ЕС. От тази гледна точка общата констатация на Сметната палата, че приходите и плащанията за 2016 г. са законни и редовни, с някои изключения при плащанията, е една добра новина“, посочи като акцент в изказването си евродепутатът Неджми Али по време на пленарна сесия на Европейския парламент в Страсбург на 4 октомври.

Изказването бе при представяне на Годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за 2016 г. Дебатите в пленарна зала се водиха в присъствието на Председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене и Комисаря по Бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер.

„Нивото на грешки при плащанията, извършени от бюджета на ЕС за последните три години, показва явна тенденция на постоянно намаляване от 4.4% до 3.1%. По-голямата част от грешките са концентрирани в областите на Икономическо, социално и териториално сближаване, както и при Конкурентоспособност за растеж и работни места“, заяви още евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Неджми Али отбеляза, че в доклада на Европейската сметна палата е направено и ранно предупреждение по редица въпроси, на които трябва да се обърне особено внимание. „Предизвикателствата са свързани главно с бюджетното и финансовото управление. Забавеното изпълнение на програмите би могло да доведе към края на настоящия програмен период до натрупване на огромно количество неизвършени плащания.

Необходим е бюджет, който осигурява по-голяма гъвкавост за реакция при непредвидени събития като финансови проблеми, бедствия и бежански кризи. Необходимо е да бъдат продължени усилията за прилагане на бюджет ориентиран към резултати, с цел постигане максимална ефективност на изразходването на европейските финансови ресурси“, заключи евродепутатът.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>