Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 – по-ефективни и с по-малко грешки

N. Ali + M. Dlabajova

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, остава.

Това е позицията на евродепутатите от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) относно разходите на Европейския съюз (ЕС) за 2017-та година, представени в годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). Докладът бе представен от председателя на ЕСП Клаус-Хайнер Лене по време на извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент, провело се на 4 октомври в Страсбург.

Българският евродепутат Неджми Али, координатор на групата на АЛДЕ в Комисията по бюджетен контрол, коментира: „Въпреки че има място за подобрение, от годишния доклад на Европейската сметна палата за 2017 год. ясно се вижда, че усилията по опростяване на процедурите и инвестирането в по-добър финансов мениджмънт на Европейската комисия дават резултат.“ Той отбеляза, че нивото на грешки в бюджета, което е било 3.1% през 2016 година, е паднало до 2.4% през 2017. По тази причина, групата на АЛДЕ приветства факта, че вече при около половината от разходите на ЕС не са отбелязани съществени грешки, което е добър индикатор, каза още той.

Мартина Длабайова (партия АНО, Чехия), говорител на групата на АЛДЕ за освобождаването от отговорност на Европейската комисия за 2017, отбеляза: „АЛДЕ е политическата група, която настоява за промяна на културата по отношение на новия одитен и политически акцент върху резултатите и европейката добавена стойност на бюджета на ЕС. По тази причина сме доволни да видим засилено внимание върху резултатите в годишния доклад на ЕСП за 2017 година. Правилното и навременно ползване на подобен вид информация е от основно значение за отчетността на тези резултати и прозрачността. В това отношение, очакваме Европейската комисия да ни предостави информация как изпълнителната власт на Съюза, в нейно лице, използва тази информация за представянето на бюджета при вземане на бъдещи решения“.

Евродепутатите от АЛДЕ подчертаха, че макар тяхната политическа група да приветства низходящото ниво на грешки и цялостното подобрение на финансовото управление на средствата на ЕС, трябва да се обърне внимание на аргумента в публикувания доклад на ЕСП, че Комисията не използва задоволително информацията за изпълнението при планирането и насърчаването на коригиращи механизми в бюджета на Съюза.

Share This