Неджми Али с подкрепата на АЛДЕ събра 80 предприемчиви родопчани в 12-а дискусия за „как да променим планината с европейски средства“

Семинар - АЛДЕ

Над 80 инициативни родопчани получиха ценна информация относно „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в рамките на двудневен семинар, организиран от българския евродепутат Неджми Али с подкрепата на групата на АЛДЕ в Европарламента. Събитието се проведе в курортния комплекс Пампорово на 1 и 2 февруари.

IMG-6e96984f2bdf2a0a0d3c0b42f7f1233b-V

Неджми Али откри семинара, който стана 12-я подред по тази тематика, чиято основна цел е предоставянето на практическа информация на потенциалните бенефициенти от различните подмярки на настоящата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Той приветства присъстващите от името на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ. Сред участниците в семинара бяха Хайри Садъков, народен представител от област Смолян, общински кметове и хора от местните структури на ДПС от общините Баните, Борино, Девин, Доспат, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, наред със заинтересовани граждани по тематиката за развитието на селските райони.

В рамките на три работни сесии, участниците получиха ценна информация от двама лектори, експерти по различните подмярки на „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.”.

Представената информация бе в различни направления, но основната идея бе концентрирана около ролята и значението на малките и средни предприятия (МСП) за развитието на икономиката, особено в регионален план. В този контекст, лекторите представиха подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, както и процедурите „Подобряване на производствения капацитет на МСП” и „Стимулиране на производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма Иновации и конку¬¬рентоспособност. В контекста на значението на технологичния капацитет на предприятията в съвременния конкурентен пазар, бе представена и процедурата „Дигитализация на МСП”. През 2019 година, потенциалните бенефициенти ще имат възможност за кандидатстване и по подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура”, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, както и подмярка 16.4 – „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки”. Участниците бяха запознати с теоретичната обосновка на представените подмярки, както и с практически насоки за кандидатстване и реализиране на проекти в тяхната рамка.

Share This