Н. Али за Бюджет 2019: Ограничаване на административните разходи и по-голяма ефективност

23-10-N. Ali - 2 copy

Орязването на финансирането по програмата ИПА II за Турция е в ущърб на Съюза и на отношенията Брюксел-Анкара

„Общият размер на бюджета на Европейския парламент за 2019 год. се очаква да бъде 1.999 милиарда евро.  Това означава, че делът на Парламента от общите административни разходи ще остане на нивото от 18.5%, което е най-ниското за последните 15 години“.

Върху това акцентира евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на обсъждането на бюджета на ЕС за следващата година, което се проведе на 22 октомври в Пленарна зала в Страсбург.

Българският евродепутат бе докладчик от страна на АЛДЕ за бюджета на Парламента и на другите институции, извън Европейската комисия. Той обяви, че за правилното и ефективно функциониране на тези институции е необходимо да им бъде осигурено достатъчно финансиране. „Предлагаме да се възстановят орязванията в бюджетите, извършени от Съвета, на четири от тях, а именно: Съда на Европейския съюз, Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален комитет, както и на Службата по външни дейности. Освен възстановяването, в някои случаи се налагат и известни допълнителни увеличения. Тези институции имат сериозно отношение към успешното функциониране на ЕС”, заяви Н. Али.

Евродепутатът се фокусира в изказването си и върху орязването на финансовите средства по предприсъединителната програма за Турция, преди всичко по бюджетната линия „Подкрепа за политическите реформи“. Н. Али коментира: „По предложения от Европейската комисия бе заложен предварителен бюджет от 244.1 милиона евро за тази линия, но Съветът на ЕС намалява финансирането с почти 60%. В допълнение от средствата за южната ни съседка са намалени още 66.8 милиона евро по други две линии, като 50 милиона евро от тях са свързани с Механизма за бежанците в Турция.“ Българският евродепутат изрази несъгласие с това действие, което по неговите думи е в пряк ущърб на интересите на Съюза. „Тези намаления ще лишат Комисията от възможността за адекватно управление на отношенията между ЕС и Турция. Това неминуемо ще има негативен ефект върху отношенията Брюксел-Анкара”.

В заключение българският евродепутат посочи, че „Като се изключат твърде големите и необосновани съкращения в някои направления, смятаме, че цялостният подход към Бюджета за 2019 г. е правилен и очакваме нашата позиция да бъде отстоявана по време на предстоящата помирителната процедура.“

Share This