Н. Али: Имаме нужда от повече средства в новата МФР за постигане на целите на ЕС

N. Ali - 3 - 13.11.2018 - Rodopi

Евродепутатът от АЛДЕ с изказване в Страсбург за Междинния доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 год.

„Многогодишната финансова рамка (МФР) трансформира политическите приоритети на ЕС в бюджетни средства. Имаме нужда от достатъчно финансиране, за да постигнем целите на Съюза, най-важните от които са: подкрепа за младите хора, справяне с проблемите на миграцията, засилването на икономическото, социално и териториално сближаване, както и сигурността и отбраната, опазването на външните ни граници и подкрепата за съседните ни държави“.

Това отбеляза евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али по време на пленарно заседание на Европарламента в Страсбург, провело се на 13 ноември, на което бе обсъден междинния доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Дебатът се проведе в присъствието на комисаря по бюджет и човешки ресурси г-н Гюнтер Йотингер (Германия) и държавния секретар във Федералното министерство на вътрешните работи на Австрия г-жаКаролине Едщадлер (Австрийско председателство на Съвета на ЕС).

„Общият размер на следващата МФР трябва да е 1,324 трилиона евро по цени от 2018 година, или 1.3% от общия брутен национален доход (БНД) на 27-те държави-членки“, подчерта Неджми Али. „С подобно финансиране, ЕС ще бъде способен да се справи с нововъзникващите задължения, предизвикателства и новите ни международни ангажименти, както и да постигне заложените по план политически цели“, категоричен е евродепутатът.

Според него, МФР следва приоритетно да подкрепя Общата селскостопанска политика (ОСП) и Кохезионната политика, като същевременно Европарламентът трябва да се противопостави на предложенията за радикални съкращения, които биха попречили на Съюза да намали разликите между отделните държави-членки.

„Също така, изразяваме своята подкрепа за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) и интегрираната в него Инициатива за младежка заетост.

За следващата МФР имаме нужда от повишена отчетност, опростяване, прозрачност, бюджетиране, ориентирано към резултата, и поддържане на необходимото ниво на гъвкавост. Новата структура на МФР със 7 основни функции се очаква да гарантира изпълнението на тези изисквания“, заключи Неджми Али.

Неджми Али завърши с думите, че „в контекста на всичко казано дотук бихме могли да заключим, че интересната история на това откритие – Гьобекли тепе – все още крие много изненади и може би е необходимо да преосмислим корените на нашия произход. Всички ние ще наблюдаваме резултатите от бъдещите проучвания, които подкрепяме от все сърце както в качеството ни на представители на Европейския парламент, така и в качеството ни на европейци и човешки същества.“

Share This