От Родопите до океана – Европа е в нашите ръце

N.ALI-27-06

Обединена Европа стана на 68 години.

Денят на Европа поставя началото на една идея, обединяваща 28 държави под синия флаг със златните звезди. Блян, превърнал се в кауза, избуял сред руините на една опустошена Европа след най-пагубната за човечеството световна война.

На 9 май 1950 г. Робер Шуман, френският външен министър, представя идеята за едно ново политическо сътрудничество в Европа. Декларация, дала началото на Европейския съюз, който да възроди и даде нов старт на континента, люлка на съвременната цивилизация

Основавайки се на тази идея, през петдесетте години на 20 век биват сключени трите договора, полагащи основите на Европейския съюз. Бащите на Европейския съюз решават, че държавите на Стария континент трябва да вървят заедно напред и да си сътрудничат във всяко едно отношение, което да предотврати завинаги военните конфликти между тях и да доведе до загърбване на периода на разрушение от първата половина на 20 век.

Девети май е датата, на която отбелязваме началото на нова ера в развитието на нашия континент. Постигнахме непостижимото – траен мир в Европа, Европа на свободата, сигурността, стабилността, просперитета и благоденствието. Общите ни европейски ценности, културното ни и етническо многообразие, както и постиженията в сферата на образованието и високите технологии, предопределят създаването на Съюз, който отразява визията за нашето общо бъдеще. Европейският съюз се основава на тези идеи и дава възможност на нас, европейските граждани, заедно да определяме своето бъдеще. Единният пазар и свободното придвижване в рамките на ЕС са уникални постижения, които са от полза за всички граждани.

Благодарение на общите ни усилия постигнахме такава Европа, в която всеки има правото да се гордее със своя език, религия и култура. Нека не го вземаме за даденост, както не е даденост и демокрацията.

НЕДЖМИ АЛИ, евродепутат от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ)

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>