Н. Али: Необходима е дългосрочна визия за бъдещите политики на ЕС

12-10-N. Ali copy

„АЛДЕ споделя идеята, честратегическите политики на ЕС трябва да бъдат реализирани приоритетно. Съюзът трябва да има дългосрочна визия за бъдещото си развитие, която да покрива следващия 10-15 годишен период от време. Предизвикателствата, които биха настъпили в този период, не могат да бъдат решени с краткосрочен подход. Необходими са дългосрочни програми и подходящи системи за контрол, […]

Read More

Н. Али: Механизмът за сътрудничество и проверка – модернизиран и приложим в целия ЕС

11-10-N. Ali - 1 copy

„Европейският съюз може да реализира ефикасно своите приоритети, ако необходимите предпоставки за това бъдат заложени. Някои от тези предпоставки са свързани с принципите на върховенството на закона”. Това заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али. В качеството си на докладчик от АЛДЕ, той участва в съвместното заседание на Комисиите по […]

Read More

Неджми Али: Информационната система на митниците трябва да бъде изградена в по-кратки срокове

10-10-N. Ali 1 - Rodopi copy

Значителното забавяне при изграждането на Митническата информационна система бе основен акцент, поставен от евродепутата от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европарламента на 10 октомври в Брюксел. Той бе докладчик при раглеждането на специалния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) за освобождаване […]

Read More

Неджми Али: Новата МФР е насочена към програмите с висока Европейска добавена стойност

5-10-Nedali copy

Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да отговаря на политическите ни приоритети и да предоставя средства за справяне с нови предизвикателства, пред които се изправяме всички ние като Съюз, твърди Неджми Али, евродепутат от АЛДЕ Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али бе един от лекторите на двудневния […]

Read More

Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 – по-ефективни и с по-малко грешки

N. Ali + M. Dlabajova

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, остава. Това е позицията на евродепутатите от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) относно разходите на Европейския съюз (ЕС) за 2017-та година, представени в годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). […]

Read More

Неджми Али: 430 млрд. евро за следващия период, но селскостопанската политика трябва се модернизира

28-09-N. Ali - CAP copy

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата в световен мащаб. Също така, тя трябва да бъде опростена, за да се изпълняват задачите с минимална административна тежест, както и да бъде съгласувана още по-тясно с редица други политики на ЕС. Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и […]

Read More

Неджми Али: Подкрепяме новата програма в защита финансовите интереси на ЕС

27-09-N. Ali F-A-F copy

Стартът на новата Програма на ЕС за борба с измамите трябва да съвпадне с началото на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027). Като се има предвид, че финансовите интереси на Европейския съюз могат да бъдат засегнати както от измами, така и от неточности, защитата на тези интереси е споделена отговорност между страните-членки и ЕС.Това обяви […]

Read More

Неджми Али обяви позицията на АЛДЕ: Двойно повече средства за фонд „Вътрешна сигурност” в ЕС

26-09-2N. Ali copy

Повече от два пъти да бъде увеличен финансовият пакет на фонд „Вътрешна сигурност” в Европейския съюз. Това е категоричната позиция на Алианса на либералите и демократите, които подкрепиха предложението на Европейската комисия.Тя бе представена от евродепутата Неджми Али по време на заседание на Бюджетната комисия в Брюксел.Средствата за фонда ще залегнат в следващата Многогодишна финансова […]

Read More

Неджми Али: По-голяма прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка

26-09-N. Ali copy

Продължаване на усилията за по-голяма степен на прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) поради основната й роля при ускоряване на икономиката на ЕС и максимално увеличаване на ефективността на използването на финансовите ресурси.Това е позицията на евродепутата Неджми Али, който бе докладчик от групата на Алианса на либералите и демократите по време на […]

Read More

Неджми Али: АЛДЕ подкрепя евробюджет с повече средства за малкия и среден бизнес и вътрешната сигурност в ЕС

N. Ali ALDE Group

Нарастване на финансирането на малките и средни предприятия, цифровата икономика, програмата Еразъм+, вътрешната сигурност и миграцията, борбата срещу климатичните изменения, са част от 38-те изменения в проектобюджета на Европейския съюз, които са насочени в подкрепа на политическата линия на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ). Те включват и предложения за увеличаване на финансирането на някои […]

Read More