Неджми Али: Новата МФР е насочена към програмите с висока Европейска добавена стойност

5-10-Nedali copy

Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да отговаря на политическите ни приоритети и да предоставя средства за справяне с нови предизвикателства, пред които се изправяме всички ние като Съюз, твърди Неджми Али, евродепутат от АЛДЕ Евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Неджми Али бе един от лекторите на двудневния […]

Read More

Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 – по-ефективни и с по-малко грешки

N. Ali + M. Dlabajova

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, остава. Това е позицията на евродепутатите от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) относно разходите на Европейския съюз (ЕС) за 2017-та година, представени в годишния доклад на Европейската сметна палата (ЕСП). […]

Read More

Неджми Али: 430 млрд. евро за следващия период, но селскостопанската политика трябва се модернизира

28-09-N. Ali - CAP copy

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата в световен мащаб. Също така, тя трябва да бъде опростена, за да се изпълняват задачите с минимална административна тежест, както и да бъде съгласувана още по-тясно с редица други политики на ЕС. Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и […]

Read More

Неджми Али: Подкрепяме новата програма в защита финансовите интереси на ЕС

27-09-N. Ali F-A-F copy

Стартът на новата Програма на ЕС за борба с измамите трябва да съвпадне с началото на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР 2021-2027). Като се има предвид, че финансовите интереси на Европейския съюз могат да бъдат засегнати както от измами, така и от неточности, защитата на тези интереси е споделена отговорност между страните-членки и ЕС.Това обяви […]

Read More

Неджми Али обяви позицията на АЛДЕ: Двойно повече средства за фонд „Вътрешна сигурност” в ЕС

26-09-2N. Ali copy

Повече от два пъти да бъде увеличен финансовият пакет на фонд „Вътрешна сигурност” в Европейския съюз. Това е категоричната позиция на Алианса на либералите и демократите, които подкрепиха предложението на Европейската комисия.Тя бе представена от евродепутата Неджми Али по време на заседание на Бюджетната комисия в Брюксел.Средствата за фонда ще залегнат в следващата Многогодишна финансова […]

Read More

Неджми Али: По-голяма прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка

26-09-N. Ali copy

Продължаване на усилията за по-голяма степен на прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) поради основната й роля при ускоряване на икономиката на ЕС и максимално увеличаване на ефективността на използването на финансовите ресурси.Това е позицията на евродепутата Неджми Али, който бе докладчик от групата на Алианса на либералите и демократите по време на […]

Read More

Неджми Али: АЛДЕ подкрепя евробюджет с повече средства за малкия и среден бизнес и вътрешната сигурност в ЕС

N. Ali ALDE Group

Нарастване на финансирането на малките и средни предприятия, цифровата икономика, програмата Еразъм+, вътрешната сигурност и миграцията, борбата срещу климатичните изменения, са част от 38-те изменения в проектобюджета на Европейския съюз, които са насочени в подкрепа на политическата линия на Алианса на либералите и демократите (АЛДЕ). Те включват и предложения за увеличаване на финансирането на някои […]

Read More

Среща на Неджми Али с новоназначения директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

N. Ali + J. Addou copy

Евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али проведе среща с новоназначения изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO*) Джамил Адду. Тя беше организирана на 28 август по молба на г-н Адду и се състоя в Европейския парламент в Брюксел. Разисквани бяха въпроси, свързани с продължаващата процедура по освобождаването […]

Read More

Неджми Али: Днес предоставихме 34 млн. евро на България, Гърция, Литва и Полша

29-08-ne copy

По време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент на 28 август 2018 г. евродепутатите гласуваха предложението за предоставяне на извънредна помощ в размер на 34 млн. евро на четири държави-членки: България, Гърция, Литва и Полша. Тези средства са в рамките на Фонда за солидарност на ЕС и са предназначени за подкрепа на страни, […]

Read More

Неджми Али: Институциите на ЕС следва да функционират с максимална ефективност

29-08-ned copy

„Институциите на Европейския съюз (ЕС) трябва да функционират с максимална ефективност, за което са необходими корекции в бюджета“, отбеляза евродепутатът от Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ) Неджми Али. Той взе участие в заседание на Бюджетната комисия по финансирането на институциите на ЕС в рамките на подготовката на бюджета на Съюза […]

Read More