В медиите

12-10-N. Ali copy

Н. Али: Необходима е дългосрочна визия за бъдещите политики на ЕС

„АЛДЕ споделя идеята, честратегическите политики на ЕС трябва да бъдат реализирани приоритетно. Съюзът трябва да има дългосрочна визия за бъдещото ...
Read More/Виж още
11-10-N. Ali - 1 copy

Н. Али: Механизмът за сътрудничество и проверка – модернизиран и приложим в целия ЕС

„Европейският съюз може да реализира ефикасно своите приоритети, ако необходимите предпоставки за това бъдат заложени. Някои от тези предпоставки са ...
Read More/Виж още
10-10-N. Ali 1 - Rodopi copy

Неджми Али: Информационната система на митниците трябва да бъде изградена в по-кратки срокове

Значителното забавяне при изграждането на Митническата информационна система бе основен акцент, поставен от евродепутата от Алианса на либералите и демократите ...
Read More/Виж още
5-10-Nedali copy

Неджми Али: Новата МФР е насочена към програмите с висока Европейска добавена стойност

Следващата Многогодишна финансова рамка (МФР) трябва да отговаря на политическите ни приоритети и да предоставя средства за справяне с нови ...
Read More/Виж още
N. Ali + M. Dlabajova

Неджми Али: Разходите на ЕС през 2017 – по-ефективни и с по-малко грешки

Европейската комисия е подобрила начините за разходване на средства, но нуждата от подобрения по отношения на бюджетирането, ориентирано към резултати, ...
Read More/Виж още
28-09-N. Ali - CAP copy

Неджми Али: 430 млрд. евро за следващия период, но селскостопанската политика трябва се модернизира

Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС трябва да бъде модернизирана, за да отговори на предизвикателствата в световен мащаб. Също така, ...
Read More/Виж още
27-09-N. Ali F-A-F copy

Неджми Али: Подкрепяме новата програма в защита финансовите интереси на ЕС

Стартът на новата Програма на ЕС за борба с измамите трябва да съвпадне с началото на следващата Многогодишна финансова рамка ...
Read More/Виж още
26-09-2N. Ali copy

Неджми Али обяви позицията на АЛДЕ: Двойно повече средства за фонд „Вътрешна сигурност” в ЕС

Повече от два пъти да бъде увеличен финансовият пакет на фонд „Вътрешна сигурност” в Европейския съюз. Това е категоричната позиция ...
Read More/Виж още
26-09-N. Ali copy

Неджми Али: По-голяма прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка

Продължаване на усилията за по-голяма степен на прозрачност и отчетност на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) поради основната й роля при ...
Read More/Виж още
N. Ali ALDE Group

Неджми Али: АЛДЕ подкрепя евробюджет с повече средства за малкия и среден бизнес и вътрешната сигурност в ЕС

Нарастване на финансирането на малките и средни предприятия, цифровата икономика, програмата Еразъм+, вътрешната сигурност и миграцията, борбата срещу климатичните изменения, ...
Read More/Виж още
N. Ali + J. Addou copy

Среща на Неджми Али с новоназначения директор на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището

Евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али проведе среща с новоназначения изпълнителен директор на Европейската служба за подкрепа ...
Read More/Виж още
29-08-ne copy

Неджми Али: Днес предоставихме 34 млн. евро на България, Гърция, Литва и Полша

По време на заседание на Комисията по бюджети на Европейския парламент на 28 август 2018 г. евродепутатите гласуваха предложението за ...
Read More/Виж още
29-08-ned copy

Неджми Али: Институциите на ЕС следва да функционират с максимална ефективност

„Институциите на Европейския съюз (ЕС) трябва да функционират с максимална ефективност, за което са необходими корекции в бюджета“, отбеляза евродепутатът ...
Read More/Виж още
23-08-dps copy

Неджми Али: Трябва да бъдем единни и сплотени, за да сме полезни на нашите избиратели и страната!

„Курбан Байрамът е празник, който сплотява и ни дава послание за единство“, заяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите ...
Read More/Виж още
31-07 seminar 1-764948

Семинар за Либералната перспектива на Родопите събра над 70 души

Семинар на тема „Либералната перспектива в Източно-Родопския регион" събра над 70 души в комплекс „Маказа" край Момчилград. Той бе организиран ...
Read More/Виж още
Loading...