Новини

N. Ali Rule of law - Родопи

(English) Nedzhmi Ali on the 2017 Discharge of the agencies and of the EU

Thank you Mr. Chair, Commissioner Oettinger, President Lehne, I would like to congratulate both rapporteurs for the discharge of the ...
Read More/Виж още
N. Ali Plenary ALDE

Неджми Али по време на дебатите „Турция”: Прекратяването на преговорния процес е неприемливо!

„Окончателният текст на доклада за Турция за 2018 г. не спомага за продължаването на конструктивния диалог между ЕС и този ...
Read More/Виж още
Votes ALDE

В ЕП бяха гласувани 33 доклада за освобождаване от отговорност за 2017 г., по които докладчик от АЛДЕ бе Неджми Али

По време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент (ЕП), провело се на 20 февруари в ...
Read More/Виж още
5-02- bb

„Дневник“: Как се представят евродепутатите ни? Неджми Али – №1 по доклади за България, трети е в целия Европарламент

Най-активният български евродепутат е Ангел Джамбазки, а на последно място по дейност сред българските представители в Европейския парламент е Асим ...
Read More/Виж още
Семинар - АЛДЕ

Неджми Али с подкрепата на АЛДЕ събра 80 предприемчиви родопчани в 12-а дискусия за „как да променим планината с европейски средства“

Над 80 инициативни родопчани получиха ценна информация относно „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в рамките на двудневен ...
Read More/Виж още
N. Ali + M.K. Bozay ALDE

Среща на Неджми Али с посланика на Турция в Европейския съюз

На 30 януари 2019 г. в Европейския парламент в Брюксел г-н Неджми Али проведе среща с посланика на Турция в ...
Read More/Виж още
N. Ali - Plenary - ALDE

Неджми Али: Държавите-членки следва да създадат единна система за събиране на сравними данни за нередности и случаи на измама

„Удовлетворени сме от факта, че през 2017 г. общият брой на докладваните на Европейската комисия нередности е с 21% по-малък ...
Read More/Виж още
N. Ali - ALDE

Неджми Али: Механизмът за бежанците в Турция дава видими резултати, отчетливи в Европа

Наблюдава се намаляване на бежанските потоци, особено отчетливо в Югоизточна и Централна Европа, вследствие на първата фаза на работещия Механизъм ...
Read More/Виж още
N. Ali - CONT ALDE

Неджми Али: Агенциите на ЕС със значително влияние върху политиките и отчетливи резултати в страните-членки

„По-задълбоченото възприемане на качеството на работата на агенциите може да бъде постигнато чрез акцент върху включването на принципите на икономичност, ...
Read More/Виж още
Picture - N.Ali ALDE

Неджми Али: По-стриктно съблюдаване спазването на човешките права във всичките държави-членки на ЕС

Значимостта на защитата на основните човешки права в Европейския съюз нараства в значителна степен. Във време, когато различни националистически формации ...
Read More/Виж още
N. Ali Rule of law - Родопи

Неджми Али: Европарламентът ще играе ключова роля при защитата на финансовите интереси на ЕС

„Комисията следва да гарантира, че поетите задължения от която и да е институция или страна-членка ще бъдат изплатени на бенефициентите“ ...
Read More/Виж още
N Ali - EIB - Rodopi

Неджми Али: ЕИБ – с реализирани цели през 2017 и важна роля в икономиката на ЕС

„МСП са кредитирани с над 40% от портфейла на ЕИБ, което пряко съответства на определящата имроля в европейската икономика“ На ...
Read More/Виж още
Meeting - photo

Неджми Али и Филиз Хюсменова проведоха работна среща със свои колеги от парламента на Република Турция

Българските евродепутати Филиз Хюсменова и Неджми Али (АЛДЕ) проведоха работна среща със свои колеги - депутати от турския парламент - ...
Read More/Виж още
1 rodopi

Неджми Али участва в заседание на Съвместния парламентарен Комитет (JPC) ЕС-Турция в Анкара

В периода 19-20 декември в турския парламент (Меджлис) в Анкара бе проведено 78-то заседание на Съвместния парламентарен комитет (JPC) Европейски ...
Read More/Виж още
13-12-N. Ali CONT 1312 1 copy

Неджми Али: Новата програма на ЕС за борба с измамите – рационална и финансово обезпечена

На 13 декември в Страсбург се проведе извънредно заседание на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По време на ...
Read More/Виж още
Loading...