logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Неджми Али по време на дебатите „Турция”: Прекратяването на преговорния процес е неприемливо!

N. Ali Plenary ALDE

„Окончателният текст на доклада за Турция за 2018 г. не спомага за продължаването на конструктивния диалог между ЕС и този стратегически партньор. За нас прекратяването на преговорния процес е неприемливо”. Това обяви евродепутатът от Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али. Той взе участие в дебатите по доклада за Турция в пленарно заседание на Европарламента в Страсбург, провели се на 12 март.

Неджми Али бе категоричен, че преди окончателното решение по него, трябва да се вземат предвид положителните промени, настъпили в Турция по отношение на преговорния процес.

„Анкара си е поставила за цел затваряне на мониторинговата процедура на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Групата за действия за реформи е обявила, че решително ще продължи своите усилия за хармонизиране със стандартите на ЕС, въпреки политическите пречки пред преговорите. Министерството на правосъдието е стартирало процедура по обновяването на Стратегията за промени в правосъдието съвместно със Съвета на Европа и ЕС”, посочи Неджми Али.

Той даде за пример и действията към подобряване защитата на човешките права и по-конкретно – готовността за актуализиране на Плана за действие за предотвратяване нарушаването на Европейската харта за човешките права.

„Дори формално предложение за спиране на преговорния процес би било възприето с негативизъм от турското гражданско общество, което беше заявено от тяхна страна по време на заседанието на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция, провело се през декември 2018 г в Анкара. В контекста на предстоящите избори в Европа и Турция, следва да бъдем много внимателни какви послания ще отправим към гласоподавателите”, завърши Али.

В ЕП бяха гласувани 33 доклада за освобождаване от отговорност за 2017 г., по които докладчик от АЛДЕ бе Неджми Али

Votes ALDE

По време на заседанието на Комисията по бюджетен контрол (CONT) на Европейския парламент (ЕП), провело се на 20 февруари в Брюксел, евродепутатите гласуваха пакета доклади за освобождаване от отговорност на институциите на ЕС за 2017 година. Българският евродепутат Неджми Али бе докладчик от групата на АЛДЕ за Европейския парламент и 32-те децентрализирани агенции на ЕС.

Всяка година, CONT преглежда извършените разходи от всички институции на ЕС и взема решение дали да им даде или отложи освобождаването от отговорност за дадена година, като до голяма степен основава решението си на одитните доклади на Европейската сметна палата (ЕСП). Ако CONT вземе решението да предостави освобождаване от отговорност, дадената институция няма нужда да предприема допълнителни стъпки и се счита, че успешно е реализирала своя бюджет. В отделни случаи CONT не отказва окончателно даването на освобождаване от отговорност, а го отлага, предоставяйки на дадената институция конкретни насоки и препоръки, както и времеви план, в който те да бъдат изпълнени. Щом депутатите от тази Комисия установят, че препоръките са изпълнени успешно, тогава отново гласуват и могат да предоставят окончателно освобождаване от отговорност. Въпросните доклади за финансовото управление се съставят за Европейската комисия, Европейския парламент, Европейския съвет, Съвета на ЕС, както и за останалите органи, съвместни предприятия и децентрализираните агенции – общо 52 доклада. Неджми Али бе отговорен по линията на АЛДЕ за 33 от тях – за Парламента и агенциите на ЕС.

Относно освобождаването от отговорност на Парламента, CONT прие с мнозинство доклада, даващ положителна оценка за извършената дейност. Българският евродепутат коментира, че резултатите по отношение на управлението на бюджета на ЕП са окуражаващи. „От бюджета, с който разполагахме за 2017 г., над 99.0% от средствата бяха усвоени и само 0.9% останаха неоползотворени. Това показва доброто управление на финансовите ресурси и ни дава достатъчно основание да дадем препоръката си за освобождаване от отговорност на управлението на Парламента. В допълнение, изпълняваните цели и постигнатите през годината резултати произтичат основно от приоритетите, определени от компетентните органи на Парламента при подготовката на бюджета за 2017 г., което е положителен знак“.

Относно агенциите, Неджми Али коментира, че „агенциите на ЕС постигат отчетливи резултати в страните-членки и имат значително влияние върху политиките и процесите на вземане на решения в сфери от жизнено важно значение за европейските граждани. Отчасти, това е постигнато като през 2017 год. 32-те децентрализирани агенции на ЕС са разполагали с повишен бюджет спрямо 2016 год.“ Въпреки това, той сподели, че групата на АЛДЕ приветства извода на ЕСП, че цялостният риск за достоверността на отчетите е на ниско ниво за всички агенции. Същевременно, цялостният риск относно законосъобразността и редовността на транзакциите в отчетите на агенциите, както и риска за доброто финансово управление, са на средно ниво. В този контекст, докладчикът от АЛДЕ настоя за освобождаване от отговорност на агенциите за 2017 год., но призова за спазването в бъдеще на две условия. На първо място, по време на следващата Многогодишна финансова рамка (2021-2027 год.), агенциите следва да потърсят допълнителни източници на собствени приходи, с цел ограничаване на твърде голямата си зависимост от бюджета на ЕС. На второ място – агенциите и Европейската комисия следва да прилагат принципа за бюджет ориентиран към резултатите, с цел постигане на възможно най-висока добавена стойност и подобряване ефикасността на управление на ресурсите. Според него, един от най-ефективните начини за постигане на това е чрез подобряване на сътрудничеството между отделните агенции, което да бъде не само в рамките на споделените услуги, но и при формирането и изпълнението на общите политики.

„Дневник“: Как се представят евродепутатите ни? Неджми Али – №1 по доклади за България, трети е в целия Европарламент

5-02- bb

Най-активният български евродепутат е Ангел Джамбазки, а на последно място по дейност сред българските представители в Европейския парламент е Асим Адемов. Това показва класация*, която оценява активността на всички 751 евродепутати от 28 държави по няколко критерия. Изводите от комплексната оценка са, че в челото на българските представители компактно стои четиричленната група на ДПС (веднага след Джамбазки), а евродепутатите от БСП и ГЕРБ се редуват през едно-две места на следващите позиции, пише „Дневник“.

Трима български представители са сред челните 8% от всички, само един е във втората стотица, шестима са между място 300 и 400, двама са сред петстотинте, четирима сред шестата стотица и един е след 700-на позиция

Какво казва класацията?

Според цялостната активност на първо място сред българските евродепутати е Ангел Джамбазки (ВМРО/Европейски консерватори и реформисти). Той е на 12-то място от всички 751 члена на Европейския парламент. Има 95% присъствие на пленарни заседания.

N. Ali - MEP Ranking ALDE

На второ място е Искра Михайлова (ДПС/АЛДЕ), която също е напред (31-о място) в класацията на всички евродепутати и има 94% присъствие на пленарни заседания. Трети е Неджми Али (ДПС/АЛДЕ), присъствал на 89% от пленарните сесии и с цялостна оценка, отрежадаща му 58-о място. И тримата са евродепутати от 2014 г.

Най-слаба е цялостната активност на Асим Адемов (ГЕРБ/ЕНП), който е на 722-о място в общата класация. Преди него са Владимир Уручев (ГЕРБ/ЕНП) и Петър Курумбашев (С&Д). Уручев е евродепутат от 2014 г., а Адемов и Курумбашев – от 2017 г.

Според присъствието на първо място е Петър Курумбашев (98.26% присъствие на пленарни заседания), следван от Андрей Ковачев (ГЕРБ/ЕНП) и Светослав Малинов (ДСБ/ЕНП) – и двамата с 98.07% присъствие. Най-слабо е присъствието на Сергей Станишев (БСП/С&D) – едва 58.62%. Преди него са Николай Бареков (“Презареди България”/Европейски консерватори и реформисти)- 72.41%, Емил Радев (ГЕРБ/ЕНП) – 81.61% и Ева Майдел (ГЕРБ/ЕНП) – 85.06%.

По критерия “Доклади” евродепутатът Неджми Али е на първо място за България и на трето за целия парламент. Последен е Асим Адемов, а преди него е Сергей Станишев.

На първо място в категорията “Речи” е Ангел Джамбазки с 1001 речи, което го поставя на 28-о място в Европейския парламент. Последен е Адемов с едва девет речи за вече изтичащият мандат.

Най-активен в общата класация на целия Европейски парламент, очаквано, е председателят Антонио Таяни. След него е Манфред Вебер, който ръководи групата на ЕНП в Европарламента и е неин кандидат за председател на Европейската комисия. На трето място е Сиед Камал (Великобритания /Европейски консерватори и реформисти).

Как се изчислява?

Алгоритъмът, според който се дава оценката, взима предвид четири категории дейности – доклади, изявления, роли и присъствие на пленарните заседания.

По първия критерий оценката зависи от времето и усилията, които се изискват за изготвянето на даден доклад. Взимат се предвид и броя предложени изменения и броя изменени доклади.

Във втората категория влизат речите по време на пленарно заседание, обясненията на гласувания и въпросите към евроинституции. Отчита се и дейността на евродепутатите в “Туитър”.

Т.нар. категория “Роли” отразява позициите, които заемат евродепутатите, например председател, зам.-председател на ЕП, председател или зам.-председател на комисия, координатор в комисия, председател и зам.-председател на политическа група.

Последният критерий е присъствието на евродепутатите по време на пленарно заседание. Той е изключително важен и при слабо присъствие крайната оценка може да бъде намалена с 50%.

На снимката: Български евродепутати с премиера Бойко Борисов и министър Лиляна Павлова в Европейския парламент при представянето на резултатите от европредседателството. Снимка: Reuters

*Данните постоянно се актуализират. Посочените в статията са към 4 февруари 2019 г.

Неджми Али с подкрепата на АЛДЕ събра 80 предприемчиви родопчани в 12-а дискусия за „как да променим планината с европейски средства“

Семинар - АЛДЕ

Над 80 инициативни родопчани получиха ценна информация относно „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.” в рамките на двудневен семинар, организиран от българския евродепутат Неджми Али с подкрепата на групата на АЛДЕ в Европарламента. Събитието се проведе в курортния комплекс Пампорово на 1 и 2 февруари.

IMG-6e96984f2bdf2a0a0d3c0b42f7f1233b-V

Неджми Али откри семинара, който стана 12-я подред по тази тематика, чиято основна цел е предоставянето на практическа информация на потенциалните бенефициенти от различните подмярки на настоящата Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Той приветства присъстващите от името на председателя на ДПС Мустафа Карадайъ. Сред участниците в семинара бяха Хайри Садъков, народен представител от област Смолян, общински кметове и хора от местните структури на ДПС от общините Баните, Борино, Девин, Доспат, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, наред със заинтересовани граждани по тематиката за развитието на селските райони.

В рамките на три работни сесии, участниците получиха ценна информация от двама лектори, експерти по различните подмярки на „Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.”.

Представената информация бе в различни направления, но основната идея бе концентрирана около ролята и значението на малките и средни предприятия (МСП) за развитието на икономиката, особено в регионален план. В този контекст, лекторите представиха подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства”, както и процедурите „Подобряване на производствения капацитет на МСП” и „Стимулиране на производствения капацитет на МСП” по Оперативна програма Иновации и конку¬¬рентоспособност. В контекста на значението на технологичния капацитет на предприятията в съвременния конкурентен пазар, бе представена и процедурата „Дигитализация на МСП”. През 2019 година, потенциалните бенефициенти ще имат възможност за кандидатстване и по подмярка 4.3 „Инвестиции в инфраструктура”, подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”, както и подмярка 16.4 – „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки”. Участниците бяха запознати с теоретичната обосновка на представените подмярки, както и с практически насоки за кандидатстване и реализиране на проекти в тяхната рамка.

Среща на Неджми Али с посланика на Турция в Европейския съюз

N. Ali + M.K. Bozay ALDE

На 30 януари 2019 г. в Европейския парламент в Брюксел г-н Неджми Али проведе среща с посланика на Турция в Европейския съюз г-н Мехмед Бозай.

След като предишният посланик г-н Фарук Каймакчъ бе назначен за заместник-министър на Външните работи по европейските въпроси на Република Турция, неотдавна г-н Бозай зае неговата позиция в Брюксел.

Срещата се проведе по инициатива на турския посланик и беше основно с опознавателен характер. По време на разговора бяха дискутирани и въпроси във връзка с предстоящото разглеждане на второ четене в Комисията по външна политика на Европейския парламент (AFET) на Доклада за 2018 г. за напредъка на Турция. Акцентирано беше най-вече върху параграф 13 от визирания доклад, който предвижда формално прекратяване на преговорния процес между ЕС и Турция. Общо беше разбирането, че този текст е контрапродуктивен и единствено може да навреди на конструктивния диалог между двете страни.

Имайки предвид статута на г-н Али и като член на Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция (JPC), беше обсъден и въпроса с предстоящото през месец февруари заседание на комитета, чиято дейност беше възстановена в началото на 2018 г.

Двамата участници в срещата се разделиха с пожелание за ползотворно сътрудничество в области от взаимен интерес както между ЕС и Турция, така и между нашата страна България и югоизточната ни съседка.

Неджми Али: Държавите-членки следва да създадат единна система за събиране на сравними данни за нередности и случаи на измама

N. Ali - Plenary - ALDE

„Удовлетворени сме от факта, че през 2017 г. общият брой на докладваните на Европейската комисия нередности е с 21% по-малък от този през 2016 г. Стойността им в размер на приблизително 2.58 млрд. eвро е с 13% по-ниска от предходната година“, заяви евродепутатът Неджми Али по време на Пленарната сесия на Европейския парламент в Брюксел.

До късно снощи евродепутатите обсъдиха годишния доклад за 2017 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз: борба с измамите. Разискването се проведе в присъствието на комисаря по бюджет и човешки ресурси Гюнтер Йотингер. Българският представител Неджми Али взе участие в дебата в качеството си на докладчик АЛДЕ.

„Въпреки това, обаче, не всички държави-членки са приели национални стратегии за борба с измамите и все още има различия между държавите в процеса на докладване. Държавите-членки следва да създадат единна система за събиране на сравними данни за нередности и случаи на измама, за да бъде стандартизиран процеса на докладване и да се гарантира качеството и сравнимостта на данните“, каза от трибуната Неджми Али.

Докладчикът на АЛДЕ приветства създаването на Европейска прокуратура, за финансирането на чиито дейности за първи път в бюджета на ЕС за 2019 г. са включени бюджетни кредити в размер на 4.9 милиона евро.

Българският евродепутат информира колегите си, че групата на АЛДЕ приветства и предложението на Комисията за регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случай на широкоразпространени нарушения по отношение на върховенството на закона в държавите-членки, по което самият той също бе докладчик. „Очакваме обективни и систематични оценки, въз основа на набор от показатели и независими доклади”, подчерта той.

„Докладът включва и някои аспекти, свързани с обществените поръчки, като цифровизацията и превенцията на ранен етап от тръжната процедура, както и процедурите за внос, разходи, идентифицирани проблеми и необходимите за прилагане мерки, разследваща журналистика и транснационални измами.

В заключение, приветстваме предложението на Комисията за оправомощаване на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да разследва казусите, свързани с данъка върху добавената стойност, и призоваваме Комисията да осигури съответното ниво на прозрачност на докладите и препоръките на OLAF“, каза още Неджми Али.

Неджми Али: Механизмът за бежанците в Турция дава видими резултати, отчетливи в Европа

N. Ali - ALDE

Наблюдава се намаляване на бежанските потоци, особено отчетливо в Югоизточна и Централна Европа, вследствие на първата фаза на работещия Механизъм за бежанците в Турция. Очаква се видимите резултати да продължат да бъдат наблюдавани и през втората му фаза.

Това обяви евродепутатът от групата на АЛДЕ Неджми Али по време на съвместен дебат на Комисията по бюджетен контрол, Комисията по Външни работи и Комисията по Развитие на Европейския парламент в Брюксел. В дискусията бе разгледан специалният доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) относно „Механизмът за бежанците в Турция — ефикасна подкрепа, но са необходими подобрения за постигане на по-добро съотношение между качество и цена”. Въпросният Механизъм е основен елемент от споразумението ЕС-Турция от март 2016 год., който играе незаменима роля в овладяването на бежанската криза, започнала в Европа през 2015.

„Имайки предвид, че не живеем в идеален свят, съществуват някои недостатъци в ефективността на постигането на заложените цели при координирането на финансовата подкрепа. От тази гледна точка, бих искал да поздравя ЕСП за подробния доклад, разкриващ недостатъците и показващ начините за тяхното преодоляване. Също така, приветстваме навременната реакцията на Европейската комисия (ЕК), която прие всичките препоръки на ЕСП”, посочи Неджми Али.

„Има ли готовност Европейската комисия за представянето на мерки, въведени с оглед поуките от вече проведените дейности, с цел подобряване на процеса на поставяне на приоритети за втората фаза на Механизма?

На второ място, как планирате да подобрите разпределението на средства, за да се гарантира, че финансирането съответства на потребностите във всяка една от приоритетните области на Механизма?”, попита г-н Али представителите на Европейската комисия.

Той подчерта и един много важен аргумент, който по думите му често бива пренебрегван – че средствата по Механизма за бежанците в Турция не са предназначени за правителството в Анкара. Те са разпределени по широк набор от проекти – над 70 на брой, и достигат директно до гражданското общество, работещо с търсещите убежище на терен, както и до самите бежанци индивидуално.

Next>