Неджми Али
logo
logo logo

Европа е големият дом на старите и нови демокрации, които гарантират свободата и благоденствието на всички жители в пределите на съюза. По ирония името „Европа“ ни е дадено от финикийците, от които изплуват асоциации за материалното, за парите. Векове по-късно, Европейският съюз е пример за цялото човечество за върховенството на закона и моралните ценности. Тук са координатите на по-добрия живот, на гарантираните човешки права и свободи. Всеки един жител на Европейския съюз трябва да чувства Европейския парламент като гарант на човешките постижения, които дават свобода, благоденствие, спокойствие. Този парламент е сърцето на демокрацията в Европа!

Неджми Али

Член на Европейския парламент,
Алианс на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ)

Актуални новини


Семинар за Либералната перспектива на Родопите събра над 70 души

31-07 seminar 1-764948

Семинар на тема „Либералната перспектива в Източно-Родопския регион” събра над 70 души в комплекс „Маказа” край Момчилград. Той бе организиран по инициатива на евродепутата от ДПС-АЛДЕ Неджми Али, с подкрепата на Алианса на либералите и демократите за Европа.

Гости на форума бяха народният представител от ДПС Ерол Мехмед, областният председател на ДПС инж. Изет Шабан, членът на ЦОБ на ДПС Ердинч Хайрула, областният лидер на Младежко ДПС Байрам Байрам, кметове на общини, председатели на законодателния орган, председатели на младежките и общинските организации на Движението от областта.

Семинарът бе открит от евродепутата Неджми Али. Той запозна присъстващите с новите перспективи и предизвикателствата в либерализма в европейски мащаб в контекста на предстоящите избори за Европейски парламент през следващата 2019 година.

31-07 seminar 2-766879

С мултимедийна презентация Георги Иванов от културния-изследователски център „Тракард” от Пловдив представи културно-историческото наследство в България и по-конкретно в Източно-Родопския регион.

Борис Стойчев, магистър по стратегическите науки в университета „Абърсуит” в Уелс направи общополитически анализ на политическата ситуация в Европа.

В рамките на семинара бе представена и книгата-албум на Мая Вапцарова „Преди да тръгне времето”. В съавторство с Евгени Коевски, в нея Мая Вапцарова описва древните светилища на Източните Родопи, които примамват всеки един човек. Това е една книга за видимото и невидимото, в която въпросът е колко назад ще ни позволи да се върнем времето. Фотоси с изображения на каменни загадки провокират представата ни за зараждащия се свят-дали е плод на сблъсък на цивилизации, дали е пътуване от космоса, дали планината ще пожелае да ни се разкрие? Албумът е продукт от съвместната работа на авторите през последните 10 години, когато са заснели поредица филми за загадките в Родопите.

„Изминах 900 км пеша по Източните Родопи, за да мога първо да се запозная с хората, второ да ги обикна, защото само когато познаваш добре човек, тогава обичаш и трето, за да разбера тоя красив свят, за който ние мълчим и него представяме пред света като, че ли си го пазим да е само за нас, само ние да му се радваме. А не е така! Защото е дошло време, в което ние не трябва да говорим един срещу друг, един зад друг, ние трябва да седнем и да говорим заедно, един с друг”, заяви Мая Вапцарова. След представянето на книгата авторката дълго раздаваше автографи.

Неджми Али: ЕС се нуждае от Стратегия 2030

ali

На 11 юли 2018 г. по време на заседание на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент в Брюксел бе разгледан анализ на Европейската сметна палата (ЕСП), в който бе представена позицията на тази институция по отношение на предложението на Европейската комисия за следващата Многогодишна финансова рамка. По време на дискусията по темата евродепутатът от АЛДЕ Неджми Али направи следното изказване:

Преди всичко искам да благодаря на г-н Грегор от ЕСП за представянето на този широкообхватен и добре оформен документ, който подробно разглежда приходната и разходната част на следващата Многогодишна финансова рамка (МФР), както и необходимостта от съвместимост с параметрите на настоящата. Сравнителните графики в презентацията са много полезни за разбирането на логиката и обхвата на промените, предвидени във финансирането на различни области в рамките на следващия програмен цикъл.

Въз основа на информацията от документа на Европейската сметна палата бих искал да бъдат изяснени по-подробно два момента:

Първият от тях е свързан с необходимостта от всеобхватна стратегия на ЕС, която да включва всички международни ангажименти и регламенти, както и да заложи набор от стратегически цели, които следва да бъдат постигнати в един по-далечен времеви хоризонт. Това би могло да бъде оформено като формална Стратегия 2030, която трябва да стане водеща за всичките дейности по подготовка на  програмите. Каква е мнението ви за осъществимостта на това начинание?

Вторият се отнася до установяването на мандати за публичен одит за всички органи, свързани с ЕС. Предвид липсата на възможност за одит на някои органи на ЕС, както и на органи, създадени чрез споразумения извън правния ред на ЕС, можете ли да представите вашето виждане какви проблеми могат да се появят по отношение на интегритета на Съюза?

Неджми Али участва във форум за бъдещето на капиталовите пазари

20180711_131211 copy

Поредната сесия на Форума на Европейския парламент по финансовите услуги от тематичната група “Съюз на капиталовите пазари: Раздел за устойчиви финанси”, се състоя на 11 юли в Брюксел. Българският евродепутат Неджми Али взе участие в сесията в качеството си на член на Управителния съвет на Форума.

Основната задача на Европейският парламентарен форум по финансовите услуги е насърчаване на диалога с индустрията на финансовите услуги като дава възможност за обсъждане на политическите въпроси, засягащи финансовия сектор. На редовните сесии на Форума присъстват и представители на потребителски групи, банковия сектор, финансови институции, органи и регулатори, както и представители на екипите на комисарите от Европейската комисия.

В поредната сесия на Форума от страна на финансовата индустрия присъстваха като участници в дебата следните представители на европейската финансова индустрия: Антъни Балабрига – ръководител на структурата за отговорен бизнес в BBVA; Робърт Шарфе – главен изпълнителен директор на Люксембургската фондова борса; Кристина Михай – ръководител на регулациите за разумно инвестиране и международни дейности, Insurance Europe; Едмънд Лейкин – заместник ръководител на групата за политики, глобални пазари и устойчиво финансиране, HSBC; Дейвид Харис – ръководител на департамента за устойчив бизнес. Лондонска фондова борса; Александър Шиндлер – член на изпълнителния съвет, Union Asset Management Holding AG; Тиери Богати – директор на департамента за Социално отговорно инвестиране в инвестиционния фонд Amundi, Франция; Джеймс Пърсел – директор на инвестиционния офис, UBS; Барбара Габор – служител по прилагане на политиките, главна дирекция Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари (DG FISMA), Европейска комисия.

Според Европейската комисия устойчивото финансиране обикновено се отнася до процеса на отчитане на екологичните и социалните съображения при вземането на решения за инвестиции, което води до увеличаване на инвестициите в дългосрочни и устойчиви дейности. Устойчивото финансиране в годините се разви от преобладаващо репутационен в дългосрочен макрофинансов механизъм. Във връзка с тази еволюция сега се решават конкретни въпроси относно: как да се класифицират устойчивите финансови активи; как да се измерват рисковете, възможностите и дългосрочното влияние; как да се осигурят ресурси за смекчаване на тяхното въздействие; как да се осъществи преходът към нисковъглеродна икономика, за да бъдем по-малко зависими от замърсяващите енергийни източници и да насърчаваме чистите такива.

Преходът към устойчив икономически модел изисква сериозни инвестиции в икономиката. За да се постигнат целите на ООН за устойчиво развитие, се оценява, че до 2030 г. са необходими между 4.7 и 6.7 трилиона щатски долара годишни инвестиции в устойчива инфраструктура. Само в областта на климата и енергетиката се оценява, че ЕС трябва да покрие годишен инвестиционен дефицит от близо 180 милиарда евро, за да постигне целите си в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Затова е необходима пълна координация между публичния и частния сектор на всички равнища. Покриването на този инвестиционен недостиг изисква от финансовия сектор да играе роля, главно чрез подпомагане на преориентирането на капиталовите потоци към по-устойчива икономика. Създателите на политиките на ЕС съвместно с надзорните органи и регулаторните органи играят също така важна роля при създаването на подходяща регулаторна рамка и подходяща система за стимулиране, която насърчава устойчивостта, не пречи на икономическия растеж и подкрепя финансовата стабилност. Всичко това е необходимо, за да се включат съображенията за устойчивост в управлението на риска и да се насърчи прозрачността и дългосрочните решения във финансирането.

Дебатите по време на сесията на Финансовия форум продължиха почти два часа, като се осигури възможност да се обсъдят евентуалните решения на Европейският парламент за пренасочването на необходимите инвестиции за преориентиране на ЕС към нисковъглеродна икономика, както и за осигуряване за икономически растеж, съвместим с опазването на околната среда.

Неджми Али: Осигуряването на справедлива трудова мобилност в Европа ще гарантира постигането на една от важните цели на Съюза

N. Ali 5 copy

„Имайки предвид ключовите принципи на Европейския стълб по социалните права, укрепването на справедливостта на вътрешния пазар е важна задача на Съюза. Осигуряването на справедлива трудова мобилност в Европа е от основно значение за постигането на тази цел“, отбеляза в Комисията по бюджети на ЕП представителят на Алианса на либералите и демократите за Европа Неджми Али. Той бе докладчик от АЛДЕ за проектостановището относно предложението на Европейската комисия за създаване на Европейски орган по труда.

„Приветстваме предложението на Комисията за създаване на Европейски орган по труда. Същевременно сме съгласни с предложенията на докладчика относно финансирането на тази агенция, предложението му да приложим подход, ориентиран към ефективност и икономия на разходи, както и предложението за състава на управителния ѝ съвет“, посочи Неджми Али и направи предложения:

„Относно предложението за изменение по структурата на Управителния съвет на бъдещата агенция, съгласни сме, че предложената управленска структура трябва да съответства на тези на агенциите, работещи в областта на пазара на труда като Eurofound, Cedefop, EU-OSHA и ETF, което е правилен подход. В тази връзка, подкрепяме предложението в Управителния съвет да бъдат включени по един член на работодателските организации и на синдикатите от всяка държава-членка, както и представител на Европейския парламент (ЕП). Така Съветът ще се състои от повече от 80 члена. Разглеждайки, обаче, структурите на управителните органи на горепосочените агенции, виждаме, че всеки от тях за по-висока оперативност на работния процес има Бюро в състав от 11 души. Например в Eurofound тези 11 човека представляват правителствата, работодателите, служителите и Европейската комисия.

В тази връзка евродепутатът завърши с няколко въпроса касаещи:

Възможността за създаване на такъв тип бюро да бъде споменато в членовете на съответния раздел; Необходимостта да бъде конкретно споменат като член представителят на ЕП в евентуалното Бюро на Европейския орган по труда, както е в случая с Eurofound; Необходимостта да се добавят условията за назначаване на представителите на работодателските организации и на синдикатите, както и на представителя на ЕП в последващите текстове на раздела за Управителния съвет, където са описани конкретните условия за назначаване на членовете му, представляващи съответните държави, както и представителите на Комисията.“

Неджми Али зададе тема в ЕП: Каква е ролята на Европейските надзорни органи за стабилността на финансовите пазари?

N. Ali 2 copy

Темата за ролята на Европейските надзорни органи за стабилността на финансовите пазари бе поставена на дневен ред от евродепутата от Алианса на либералите Неджми Али по време на заседанието на Комисията по бюджети на Европейския парламент.

На нея се акцентира по време на ежегодната среща с представителите на агенциите на Европейския съюз. Дискусията бе фокусирана върху клъстер „Европейски надзорни органи“, който включва три от агенциите на ЕС: Европейския банков орган (EBA), Европейския орган за застраховане и професионално и пенсионно застраховане (EIOPA) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

„Една от основните задачи на тези агенции е да подпомагат националните надзорни органи в изграждането на капацитет за осигуряване на висококачествен надзор. Интересуваме се от ефективността на изпълнението на тази задача по отношение на качеството на обратната връзка, контрола и предприетите мерки в случай на нарушаване на изискванията. Пенсионните фондове инвестират спестяванията на хората на фондовите борси. Какво е качеството на надзора при избягване на рисковете и заплахите за финансовата стабилност на пенсионния сектор? В каква степен Европейските надзорни органи следват развитието на новите финансови технологии и са в състояние да реагират за намаляване рисковете за финансовите пазари? Какво е общото ниво на устойчивост на банковата система срещу кибер-заплахите?”, попита Неджми Али в качеството си на докладчик по дейностите по изменения на структурата, персонала и финансирането на агенциите на ЕС от страна на АЛДЕ. Той фокусира вниманието и върху подкрепата, която се предоставя на националните надзорни органи при провеждането на стрес-тестовете на банковата система.

„Ние изготвяме общоевропейски стрес-тест на всеки две години. Методологията и цялото това начинание са отворени за всички органи, даже има и обществено допитване. На всеки орган, който иска да проведе стрес-тест, в допълнение към извадката на ЕБО от 50 банки от цяла Европа, ние предоставяме пълно методологическо осигуряване на националните банки, които искат да направят подобен стрес-тест. Също така, имаме и подробен набор от насоки за стрес-тестовете в Европа. Ние насърчаваме органите да прилагат тези насоки когато решат да извършват стрес-тестове по собствена инициатива. Всичките три Европейски надзорни органа (ЕНО) работят по работния си план и в сферата на финансовите технологии. Работата е подчинена на две цели – да се разкрият възможностите, които крият новите финансови технологични решения за засилването на финансовата интеграция и създаване на истински пазар в редица области, включително плащания и услуги. Ние следим как надзорните органи могат да насърчават използването на тези възможности. От друга страна, следим и за рисковете, които възникват от финансовите нововъведения”, посочи в отговорите си на въпросите на българския евродепутат изпълнителният дректор на Европейския банков орган (ЕБО) Адам Фаркаш.

Той допълни, че ЕБО е начело на координацията на реакцията на надзорните органи към кибер-рисковете, като се включват не само финансовите и надзорни органи, но и други агенции с друг ресор.

Семинар, организиран от Неджми Али с подкрепата на групата на АЛДЕ, събра 120 инициативни родопчани

7-07-sm1

Родопчани определят като ценна информацията, която получават за Програмата за развитие на селските райони, но техният интерес е засилен и към мерките за неземеделските дейности.

Това стана ясно на проведения на 6 и 7 юли семинар на тема „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, организиран от евродепутата Неджми Али с подкрепата на Групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Дискусиите се проведоха в курорта Пампорово, край Смолян, а участниците бяха над 120.

Неджми Али откри семинара, посветен на развитието на селските райони, който е част от поредица от над 10 събития по тази тематика, организирани и реализирани през последните 4 години с подкрепата на групата на АЛДЕ. Евродепутатът говори за следващата многогодишна финансова рамка, като акцентира върху бъдещите кохезионна и обща селскостопанска политика.

8-07-sm2 copy

В откриването на семинара взеха участие Ахмед Ахмедов, зам.-председател на ДПС, Халил Летифов, зам.-председател на парламентарната група на ДПС, Хайри Садъков, народен представител от област Смолян, а сред участниците бяха общински кметове, хора от местните структури на ДПС, както и заинтересовани страни по темата за развитието на селските райони.

Основен говорител бе Паолина Петкова, експерт по подготвяне на кандидатури по различните мярки и подмярки в рамките на програмата за „Развитие на селските райони 2014-2020 г.“. Тя говори за Подмярка 6.4.1 – Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности, Подмярка 8.6 – Инвестиции в технологии за лесовъдство и търговията на горски продукти, Подмярка 4.1.2 – Инвестиции в земеделски стопанства, както и мярка 9 – Учредяване на групи и организации на производители.

След нейната презентация последва оживена дискусия, в която бяха разяснени детайли относно кандидатстването по различните програми. Това е една от основните идеи на тази поредица семинари – предоставяне на практическа информация, целяща да информира и подготви правилно бъдещи кандидати.

Неджми Али: Опростяване и гъвкавост – новите финансови правила на ЕС

N. Ali 4 - ALDE

Опростяване на финансовите правила и тяхната гъвкавост в Европейския съюз са изключително важни за постигане на целта за облекчаване работата на бенефициентите и намаляване на закъсненията при изпълнението на редица основни програми на Съюза.

Така евродепутатът от Алианса на либералите и демократите Неджми Али коментира в качеството си на докладчик на АЛДЕ доклада за „Финансовите правила на бюджета на ЕС“. Той бе разгледан по време на пленарно заседание на Европарламента в Страсбург.

„Финансовият регламент играе важна роля при определянето на принципите и процедурите, регулиращи приходната и разходната част на бюджета на Европейския съюз, а така също и контрола на средствата от ЕС. Основните цели на предложението на Комисията са опростяване на правилата и гъвкавост на прилагането. Подкрепяме общите цели, представени от Комисията, като основен приоритет за опростяване на правилата за получателите на средства от ЕС. Това е много важно, с цел облекчаване работата на бенефициентите и намаляване на закъсненията при изпълнението на редица основни програми на Съюза. В този аспект подкрепяме целта на Комисията за създаване на единен правилник за бенефициентите”, посочи Неджми Али. Спред него, за постигане на максимални резултати, трябва да има оценка на въздействието преди прилагането на каквито и да било бъдещи съществени промени на финансовите правила, както и да се увеличат възможностите за одит и от други институции, което не изключва правото на контрол от страна на Комисията.

Българският евродепутат приветства предложените мерки за гъвкавост на бюджета. По думите му, е необходимо е да се постигне това изискване, за да се увеличи способността на бюджета на ЕС да се адаптира към променящите се обстоятелства и да реагира на неочаквани събития, които са трудно предвидими.

„Трябва обаче да се поддържа баланс между гъвкавостта, доброто финансово управление и правата на бюджетния орган. По време на работата по предложението бяха извършени подобрения по ефективното използване на финансовите инструменти. Финансовите правила ще бъдат стъпка към бюджет, ориентиран към резултатите, ако включим и параметрите на изпълнението при вземането на решения за разходване на финансовите средства”, посочи Али.

Той допълни, че групата на АЛДЕ подкрепя споразумението, постигнато по време на тристранните срещи. „Считаме, че опростяването на финансовите правила на ЕС ще допринесе за намаляване на разходите и времето, необходими за усвояване на средствата от ЕС, както и за намаляване на нивото на грешките. Направените изменения за опростяване на правилата следва да увеличатдългосрочното въздействието на политиките и техните резултати в процеса на практическо прилагане”, категоричен бе Неджми Али.

Next>