Биография

Неджми АЛИ

Л И Ч Н А  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Роден на 16 юли 1972 г., с.Устрен, общ. Джебел, обл. Кърджали, България

nedzhmi.ali@europarl.europa.eu

П Р О Ф Е С И О Н А Л Е Н  О П И Т


nedjmi

 • 2014: член на Европейския парламент
  1. член на Комисията по бюджети
  2. член на Комисията по бюджетен контрол
  3. член на Делегацията за връзки с Корейския полуостров
  4. Заместващ член в Комисията по външни работи
  5. Заместващ член в Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция
 • 2013-2014: Заместник-министър на oтбраната на Република България
 • 2009-2013: Народен Представител в 41то Народно събрание на Република България
  1. член на Комисията по външна политика и отбрана
  2. Заместник председател на Комисията по вътрeшна сигурност и обществен ред
  3. член на Подкомисията за контрол върху дейността на службите за сигурност
  4. член на Парламентарната асамблея на НАТО
 • 2005-2009: Народен Представител в 40то Народно събрание на Република България
  1. член на Комисията по външна политика и отбрана
  2. член на Комисията по вътрeшна сигурност и обществен ред
 • 2003-2005: Заместник-министър на oтбраната на Република България
 • 2001-2003: член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация
 • 1995-2001: Общински съветник (от квотата на ДПС) в Общински съвет на общ. Джебел, обл. Кърджали, България
 • 1997-1999: член на Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа